Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 766-2012
(111)  Trademark Number  233736 
(151)  Registration Date  12.12.2012 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  09.05.2022 
(210)  Application Number  766-2012 
(220)  Application Date  09.05.2012 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.09.2012 
(450)  Publication of Registration Date  04.02.2013 
(511)  International Classification of Goods and Services  35, 37, 39, 40 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Marketingové štúdie; poradenstvo v obchodnej činnosti; obchodné alebo podnikateľské informácie; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum.
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť).
39 - Distribúcia energie; dodávka energie.
40 - Výroba energie. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.02.01, 26.02.24, 26.13.01, 01.15.15, 29.01.01, 29.01.04, 27.03.15, 27.05.21, 27.05.04, 27.99.07 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  červená, modrá 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Košická energetická spoločnosť, a.s.; Južná trieda 82, 040 01 Košice; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  09.05.2032 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.09.2012 09/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.2013 02/2013 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 01.07.2015 07/2015 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 12.01.2022 01/2022 ND3M
 
POZ 766-2012
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 766-2012
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 09.05.2012 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 09.05.2012 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 01.06.2012 Type Sent document
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.06.2012 Type Payment
4 výsledok rešerše 04.07.2012 Type Internal Letter
5 pokyn na zverejnenie POZ 04.07.2012 Type Internal Letter
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 03.01.2013 Type Sent document
7 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.03.2015 Type Delivered
7a Doklad o podniku/podnikateľovi 16.03.2015 Type Delivered
8 vyžiadanie poplatku 28.04.2015 Type Sent document
9 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.05.2015 Type Payment
10 dodatok k osvedčeniu OZ 25.06.2015 Type Sent document
11 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 13.09.2021 Type Delivered
12 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 25.11.2021 Type Delivered
12 vyžiadanie poplatku za obnovu 02.12.2021 Type Sent document
13 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 06.12.2021 Type Payment
14 dodatok k osvedčeniu OZ 15.12.2021 Type Sent document
POZ 766-2012
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 02.06.2015 Košická energetická spoločnosť, a.s. Košická energetická spoločnosť, a.s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku