Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 763-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  763-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  05.04.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  11.05.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  25 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  25 - Obuv; čiapky; nákrčníky; krátke kabátiky; šilty; opasky (časti odevov); župany; svetre; pulóvre; ponožky; košele; odevy; klobúky; kostýmy; obleky; nohavice; vrchné ošatenie; cyklistické oblečenie; šatky, šály; pleteniny (oblečenie); vesty; kabáty; legíny; oblečenie z úpletových textílií; sukne; oblečenie pre bábätka; športové trička; dresy; nepremokavé odevy; pyžama; šaty; čelenky (oblečenie); šatky (na krk); trička; turbany; ponča; šatové sukne; šilty (pokrývky hlavy); športové tielka. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  REZKE 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  REZKE, s. r. o.; Mäsiarska 435/21, Košice-Staré Mesto 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 11.05.2022 9/2022 BA3M
 
POZ 763-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.04.2022 96,00 EUR
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.04.2022 96,00 EUR 22.06.2022 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 763-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Vrátenie správneho poplatku Typ Interné listy
Vyjadrenie referenta pre vrátenie poplatku Typ Interné listy
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 05.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 06.04.2022 Typ Doručené
výsledok rešerše 14.04.2022 Typ Interné listy
Žiadosť o vrátenie poplatku 23.05.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 23.05.2022 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 03.06.2022 Typ Odoslané
POZ 763-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku