Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 761-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  761-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  05.04.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 12, 37 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Vyvažovacie jednotky pneumatík pre pozemné vozidlá; vyvažovacie stroje pneumatík pre pozemné vozidlá; telemetrické zariadenia pre motorové vozidlá; ukazovatele hladiny vody pre vozidlá; ukazovatele hladiny oleja pre vozidlá; indikátory hladiny paliva pre vozidlá; mierky pre vozidlá; analyzátory motora; meracie zariadenia.
12 - Motorky; motocykle; časti a príslušenstvo dopravných prostriedkov; dopravné prostriedky pozemné; motocykle na motokros; motorizované pozemné vozidlá; brzdové kotúče; časti a príslušenstvo pozemných vozidiel; brzdy kolies; chrániče proti poškriabaniu na vozidlá; kolesá; pneumatiky a pásy na pásové vozidlá; nosné časti pre podvozkové rámy vozidiel; nekovové vzpery ako časti vozidiel; nárazníky vozidiel; nárazníky pre vozidlá; palivové nádrže vozidiel; palivové potrubia na vozidlá; poťahy na sedadlá vozidiel; pružiny pre systémy odpruženia vozidiel; pružiny tlmičov nárazu do vozidiel; riadiace tyče pre vozidlá; sedadlá (vozidlá); duše do pneumatík; duše pre pneumatiky motocyklov; kolesá motocyklov; kryty kolies na vozidlá; kryty pneumatík; lúče pre motocykle; motocyklové riadidlá; reťaze na motocykle; kľučky pre motocykle; pedále pre motocykle; konštrukčné diely pre motocykle.
37 - Opravy a údržba motocyklov; montáž a opravy pneumatík vozidiel; vyvažovanie kolies; autoservisy; čistenie vozidiel; hĺbkové čistenie vozidiel; inšpekcia automobilov a ich častí pred údržbou a opravami; inštalácia bezpečnostných zariadení vozidiel; inštalácia príslušenstva pre vozidlá; inštalácia súčiastok pre vozidlá; kontrola vozidiel pred opravou; kontrola vozidiel pred údržbou; opravy a údržba motorových vozidiel a ich motorov; opravy porúch vozidiel; montáž náhradných dielov vozidiel. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  03.07.17, 02.09.23, 15.01.17, 25.01.06, 09.07.21, 16.03.13, 25.01.13, 25.01.15 
(540) Vyjadrenie