Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 761-2021
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  761-2021 
(220)  Application Date  16.03.2021 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  28.04.2021 
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  29, 30, 43 
(511)  List of Classified Goods and Services  29 - Maslo; sušený kokos; džemy; mrazené ovocie; sušené hrozienka; smotana (mliečne výrobky); syry; mlieko; vajcia; bravčová masť; jablkový kompót; slivkový kompót.
30 - Hotové jedlá pripravené prevažne z múky, ale tiež obsahujúce ovocie, vanilkový krém, nugát, karamel, čokoládu, kakao, mak, škoricu, orechy, kokos, cukor, slaninu, smotanu, cibuľu, cesnak, bryndzu; hotové jedlá najmä na spôsob rýchleho občerstvenia pripravené prevažne z múky, ale tiež obsahujúce ovocie, vanilkový krém, nugát, karamel, čokoládu, kakao, mak, škoricu, orechy, kokos, cukor, slaninu, smotanu, cibuľu, cesnak, bryndzu; koreniny; klinčeky, kuchynská soľ; pudingy; pesto; kvety a listy rastlín; mleté orechy.
43 - Rýchle občerstvenie (snackbary); stravovacie služby; dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); reštauračné (stravovacie) služby. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  05.03.13, 25.01.09, 02.09.01, 27.05.13, 27.05.11, 27.05.01, 27.99.20, 27.99.19, 29.01.07 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  čierna, hnedá 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Mgr. Romana Vargová; Na hlinách 6925/15, 917 01 Trnava 1; SK 
(740)  Attorney(s)  Ing. Peter Hojčuš; Osuského 1/A, 851 03 Bratislava-Petržalka; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 28.04.2021 08/2021 BA3M
 
POZ 761-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 761-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 16.03.2021 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 16.03.2021 Type Delivered
1b Plná moc 16.03.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 17.03.2021 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.03.2021 Type Payment
4 výsledok rešerše 07.04.2021 Type Internal Letter
5 pokyn na zverejnenie POZ 07.04.2021 Type Internal Letter
POZ 761-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku