Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 761-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  761-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.03.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 30, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Maslo; sušený kokos; džemy; mrazené ovocie; sušené hrozienka; smotana (mliečne výrobky); syry; mlieko; vajcia; bravčová masť; jablkový kompót; slivkový kompót.
30 - Hotové jedlá pripravené prevažne z múky, ale tiež obsahujúce ovocie, vanilkový krém, nugát, karamel, čokoládu, kakao, mak, škoricu, orechy, kokos, cukor, slaninu, smotanu, cibuľu, cesnak, bryndzu; hotové jedlá najmä na spôsob rýchleho občerstvenia pripravené prevažne z múky, ale tiež obsahujúce ovocie, vanilkový krém, nugát, karamel, čokoládu, kakao, mak, škoricu, orechy, kokos, cukor, slaninu, smotanu, cibuľu, cesnak, bryndzu; koreniny; klinčeky, kuchynská soľ; pudingy; pesto; kvety a listy rastlín; mleté orechy.
43 - Rýchle občerstvenie (snackbary); stravovacie služby; dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); reštauračné (stravovacie) služby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  05.03.13, 25.01.09, 02.09.01, 27.05.13, 27.05.11, 27.05.01, 27.99.20, 27.99.19, 29.01.07 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, hnedá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mgr. Romana Vargová; Na hlinách 6925/15, 917 01 Trnava 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Peter Hojčuš; Osuského 1/A, 851 03 Bratislava-Petržalka; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 761-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 761-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 16.03.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 16.03.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 16.03.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 17.03.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.03.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 07.04.2021 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 07.04.2021 Typ Interné listy
POZ 761-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku