Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 760-2022
(111)  Číslo ochrannej známky  258485 
(151)  Dátum zápisu  22.09.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  22.09.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  760-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  05.04.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  15.06.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  12.10.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 30, 31, 32, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Sušené ovocie; varené ovocie; sušená zelenina; varená zelenina; ovocné rôsoly; džemy; kompóty; vajcia; mlieko; mliečne výrobky; potravinárske oleje; pokrmové tuky; ovocné šaláty; mrazené ovocie; smotana (mliečne výrobky); syry; jogurt; kandizované ovocie; ovocná dreň; zeleninové šaláty; mleté mandle; spracované arašidy; ovocie naložené v alkohole; šľahačka; ovocné chuťovky; lúpané slnečnicové semená; lúpané semená; ovocné aranžmány na priamu konzumáciu; sušené mlieko; kandizované orechy; ochutené orechy; spracované lieskové orechy; citrónová šťava na prípravu jedál; orechové nátierky; syry naaranžované ako kytica; spracované ovocie v čokoláde naaranžované ako kytica.
30 - Káva; čaj; kakao; kávové náhradky; pekárske výrobky; cukrárske výrobky; zmrzliny; cukor; med; melasový sirup; koreniny; čokoláda; čokoláda s ovocím; cukrovinky; marcipán; chuťové prísady; príchute do potravín (okrem éterických esencií a esenciálnych olejov); prírodné sladidlá; fondán (cukrovinky); cukrárske aromatické prísady (okrem esenciálnych olejov); kávové nápoje; kakaové nápoje; čokoládové nápoje; ovocné želé (cukrovinky); mrazené jogurty (mrazené potraviny); konzervované záhradné bylinky (chuťové prísady); ovocné omáčky; polevy na šunku; čokoládové cukrárske ozdoby; mleté orechy; čokoládové nátierky; mliečny karamel (dulce de leche); cukrovinky z čokolády; cukrovinky zo sušeného ovocia v čokoláde; cukrovinky z karamelu a iných cukrárskych prísad; pralinky; slané tyčinky (slané pečivo); slané pečivo (krekery); praclíky; sucháre; sušienky, keksy; oblátky; sušienky a koláčové rezy naaranžované ako kytica; nanuky; ovocné nanuky; čokoládové nanuky.
31 - Zrná a semená (surové, nespracované); čerstvé ovocie; čerstvá zelenina; čerstvé záhradné bylinky; zrno (osivo); čerstvé ovocie v čokoláde; čerstvé ovocie naaranžované ako kytica; čerstvá zelenina naaranžovaná ako kytica.
32 - Nealkoholické ovocné nápoje; ovocné džúsy; sirupy na výrobu nápojov; zeleninové džúsy (nápoje); nealkoholické ovocné výťažky; limonády; nealkoholické nápoje; ovocné nektáre; mixované ovocné alebo zeleninové nápoje.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 29, 30, 31 a 32 tohto zoznamu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  25.01.96, 26.01.15, 26.01.20, 27.05.13, 27.05.09, 05.07.08, 08.01.21, 29.01.01, 29.01.07, 29.01.12 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  ružová, hnedá, biela, čierna, červená, zelená, žltá. 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KYTIČKOVO, s.r.o.; Športová 1286/17, Veľký Biel 
(740)  Zástupca (-ovia)  ČERNEJOVÁ & HRBEK, s. r. o.; Kýčerského 7, 811 05 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  05.04.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 15.06.2022 11/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 12.10.2022 19/2022 FG3M
 
POZ 760-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.04.2022 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 760-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 05.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 05.04.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 05.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 06.04.2022 Typ Doručené
výsledok rešerše 11.04.2022 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.05.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 23.05.2022 Typ Doručené
Plná moc 23.05.2022 Typ Doručené
POZ 760-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku