Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 760-2002
(111)  Trademark Number  203574 
(151)  Registration Date  06.08.2003 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  15.03.2022 
(210)  Application Number  760-2002 
(220)  Application Date  15.03.2002 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.05.2003 
(450)  Publication of Registration Date  04.11.2003 
(511)  International Classification of Goods and Services  30, 32 
(511)  List of Classified Goods and Services  30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, kávové náhradky; múka a prípravky z obilnín, chlieb, pečivo, cukrovinky, zmrzlina; med, sirup melasový, droždie, prášky do cesta; soľ, horčica; ocot, nálevy na ochutenie; korenie; ľad na osvieženie; najmä sušienky, základné prípravky na výrobu mliečnych koktajlov, raňajkové cereálie, žuvačky, cukrové ozdoby na torty, mrazené zákusky, sucháre, mrazené jogurty, praclíky, cukrárenské výrobky z arašidového masla, slad do jedál, sójový slad, sladové keksy, cukrársky tovar, jedlé dekorácie na torty, ryžové koláče, cukríky, múčniky, kávové nápoje s mliekom, kakaové nápoje s mliekom, čokoládové nápoje, kakaové nápoje, kávové nápoje, rastlinné čaje, čierne čaje, čínske čierne čaje, jačmeňové čaje a čaje z listu jačmeňa; prípravky na nakladanie mäsa na domáce účely; zmrzlinové spojivá.
32 - Pivá, minerálne vody, šumivé nápoje a iné nealkoholické nápoje; nápoje a šťavy ovocné; sirupy a iné prípravky na zhotovovanie nápojov; najmä zeleninové šťavy na prípravu nápojov, sladké nápoje pripravované s ryžou a sladom, ovocným práškom, ovocným sirupom, koncentrovaným ovocným džúsom; limonády a sirupy do limonád; kola sirup, prášky na výrobu šumivých nápojov; tabletky na výrobu šumivých nápojov, limonády, ovocné nektáre, ovocné džúsy, ovocné nápoje, limonády s ovocnou príchuťou, ovocné punče, sódy, pitné vody a nápoje pre športovcov; prípravky na výrobu sódoviek a džúsov, minerálne a pramenité vody. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  HARRY POTTER 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Warner Bros. Entertainment Inc.; 4000 Warner Boulevard, Burbank, California 91522; US 
(740)  Attorney(s)  Zivko Mijatovic and Partners s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  15.03.2032 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.05.2003 5/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.11.2003 11/2003 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 03.05.2012 5/2012 ND3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.12.2022 23/2022 PC3M
5 Obnovené ochranné známky 07.12.2022 23/2022 ND3M
 
POZ 760-2002
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.03.2002 3 500,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 05.03.2012 132,50 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.09.2022 15,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 13.09.2022 196,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 760-2002
S/N Item Name Date Type Document Payment
Zoznam tovarov a služieb (SR) 15.03.2002 Type Delivered
Podanie individuálnej prihlášky OZ 15.03.2002 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.03.2002 Type Payment
Plná moc 12.04.2002 Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 05.02.2003 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 25.02.2003 Type Delivered
výsledok rešerše 04.03.2003 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 04.03.2003 Type Internal Letter
Doklad 06.08.2003 Type Delivered
Doklad 07.08.2003 Type Delivered
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 19.08.2003 Type Sent document
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 02.03.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 07.03.2012 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 10.04.2012 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 19.07.2021 Type Delivered
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 14.03.2022 Type Delivered
Podanie inde neuvedené 16.03.2022 Type Delivered
Sprievodný list 16.03.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 25.03.2022 Type Sent document
rozhodnutie o zastavení konania na návrh účastníka 04.04.2022 Type Sent document
Žiadosť o zápis prevodu 08.09.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode 08.09.2022 Type Delivered
Plná moc 08.09.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 08.09.2022 Type Sent document
Doplnenie materiálov 09.09.2022 Type Delivered
Doklad o prevode 09.09.2022 Type Delivered
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 12.09.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 12.09.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 12.09.2022 Type Sent document
vyžiadanie poplatku 18.10.2022 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 25.10.2022 Type Delivered
Doklad o prevode 25.10.2022 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 25.10.2022 Type Delivered
Oznámenie inde neuvedené 16.11.2022 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 18.11.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 18.11.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 21.11.2022 Type Sent document
POZ 760-2002
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 16.11.2022 Warner Bros. Entertainment Inc. Time Warner Entertainment Company, L. P., a Delaware corporation
2 Zápis alebo zmena zástupcu 21.11.2022 Zivko Mijatovic and Partners s. r. o. JUDr. Eva Bušová, advokátka
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku