Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 76-2007
(111)  Trademark Number  220950 
(151)  Registration Date  12.03.2008 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  15.01.2017 
(210)  Application Number  76-2007 
(220)  Application Date  15.01.2007 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  06.12.2007 
(450)  Publication of Registration Date  06.05.2008 
(511)  International Classification of Goods and Services  32 
(511)  List of Classified Goods and Services  32 - Minerálne vody. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  25.01.15, 26.01.14, 26.04.22, 26.04.24, 27.05.24 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  modrá, biela, červená, čierna 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Mattoni 1873 a.s.; Horova 1361/3, 360 01 Karlovy Vary; CZ 
(740)  Attorney(s)  TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.; Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  15.01.2027 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.12.2007 12/2007 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.05.2008 05/2008 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.06.2017 06/2017 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 02.06.2017 06/2017 ND3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.12.2021 23/2021 PC3M
 
POZ 76-2007
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 76-2007
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 15.01.2007 Type Delivered
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 17.01.2007 Type Delivered
2a Vyjadrenie označenia 17.01.2007 Type Delivered
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 02.02.2007 Type Sent document
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.02.2007 Type Payment
5 výsledok rešerše 17.05.2007 Type Internal Letter
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 22.05.2007 Type Sent document
7 Zoznam tovarov a služieb (SR) 12.07.2007 Type Delivered
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 30.07.2007 Type Sent document
9 Odpoveď na správu úradu 28.09.2007 Type Delivered
10 pokyn na zverejnenie POZ 08.10.2007 Type Internal Letter
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 01.04.2008 Type Sent document
12 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 09.01.2017 Type Delivered
12a Sprievodný list 09.01.2017 Type Delivered
13 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 25.01.2017 Type Delivered
13a Plná moc 25.01.2017 Type Delivered
13b Výpis z obchodného registra 25.01.2017 Type Delivered
14 vyžiadanie poplatku za obnovu 06.03.2017 Type Sent document
15 vyžiadanie poplatku 06.03.2017 Type Sent document
16 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.03.2017 Type Payment
17 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.03.2017 Type Payment
18 dodatok k osvedčeniu OZ 17.05.2017 Type Sent document
19 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 26.10.2021 Type Delivered
19a Výpoveď plnej moci 26.10.2021 Type Delivered
19b Plná moc 26.10.2021 Type Delivered
20 Žiadosť o zápis prechodu 26.10.2021 Type Delivered
20a Doklad o prechode 26.10.2021 Type Delivered
20b Doklad o prechode 26.10.2021 Type Delivered
20c Plná moc 26.10.2021 Type Delivered
21 vyžiadanie poplatku 18.11.2021 Type Sent document
22 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.11.2021 Type Payment
23 dodatok k osvedčeniu OZ 26.11.2021 Type Sent document
POZ 76-2007
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 28.04.2017 Hanácká kyselka, a.s. Hanácka kyselka, s. r. o.
2 Prevod majiteľa 25.11.2021 Mattoni 1873 a.s. Hanácká kyselka, a.s.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 25.11.2021 TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o. Slovakiapatent, patentová a známková kancelária, Kubínyi Peter, Bc.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku