Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 749-2020
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  749-2020 
(220)  Application Date  01.04.2020 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  03, 05 
(511)  List of Classified Goods and Services  03 - Čistiace prípravky.
05 - Biocídy; dezinfekčné prípravky. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  KillVir 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  ST. NICOLAUS a.s.; 1. mája 113, 031 28 Liptovský Mikuláš 1; SK 
(740)  Attorney(s)  G. Lehnert, k.s.; Budova ORBIS, Rajská 7, 811 08 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zamietnutá prihláška 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
POZ 749-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 749-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 01.04.2020 Type Delivered
1a Generálna plná moc 01.04.2020 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 02.04.2020 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.04.2020 Type Payment
4 výsledok rešerše 08.04.2020 Type Internal Letter
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 15.04.2020 Type Sent document
6 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 15.04.2020 Type Delivered
6a Plná moc 15.04.2020 Type Delivered
7 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie prioritného dokladu 20.04.2020 Type Sent document
8 08 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 27.04.2020 Type Payment
9 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 29.04.2020 Type Sent document
10 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 05.06.2020 Type Delivered
11 Odpoveď na správu úradu 23.07.2020 Type Delivered
11a Príloha inde neuvedená 23.07.2020 Type Delivered
11b Príloha inde neuvedená 23.07.2020 Type Delivered
11c Príloha inde neuvedená 23.07.2020 Type Delivered
12 rozhodnutie o zamietnutí POZ (s vyjadrením) 28.10.2020 Type Sent document
13 Podanie rozkladu 25.11.2020 Type Delivered
13a Rozklad 25.11.2020 Type Delivered
14 Doplnenie materiálov 22.12.2020 Type Delivered
14a Odôvodnenie rozkladu 22.12.2020 Type Delivered
14b Príloha inde neuvedená 22.12.2020 Type Delivered
15 všeobecný referátnik 18.01.2021 Type Sent document
16 predkladacia správa k rozkladu 18.01.2021 Type Internal Letter
17 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 07.04.2021 Type Internal Letter
18 protokol o rokovaní komisie 07.04.2021 Type Internal Letter
19 protokol o hlasovaní komisie 08.04.2021 Type Internal Letter
20 Rozhodnutie o rozklade (do zápisu) 08.04.2021 Type Sent document
POZ 749-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku