Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 7489E
(111)  Trademark Number  152674E 
(151)  Registration Date  26.06.1956 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  15.06.2016 
(210)  Application Number  7489E 
(220)  Application Date  15.06.1956 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  12 
(511)  List of Classified Goods and Services  12 - Vozidlá: lokomotívy, autobusy. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  ŠKODA 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  ŠKODA AUTO a.s.; tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav; CZ 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number  197564 
(800)  International Registration Date  24. 12. 1956 
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark  16.06.2011 
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  15.06.2026 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Čiastočné prevody ochranných známok 05.09.2011 9/2011 PG3M
2 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.05.2012 5/2012 TC3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 02.10.2015 10/2015 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 05.09.2016 9/2016 ND3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 24.11.2022 22/2022 PC3M
 
POZ 7489E
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 29.02.2012 6,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.05.2015 7,00 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 09.06.2016 133,00 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.08.2022 15,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 7489E
S/N Item Name Date Type Document Payment
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 05.08.2011 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.02.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 27.02.2012 Type Delivered
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.03.2012 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 10.04.2012 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 26.05.2015 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad 26.05.2015 Type Delivered
Plná moc 26.05.2015 Type Delivered
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 01.06.2015 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 08.09.2015 Type Sent document
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 08.06.2016 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 13.06.2016 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 10.08.2016 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 02.12.2019 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 24.01.2020 Type Sent document
Žiadosť o zápis prevodu 25.07.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode 25.07.2022 Type Delivered
Plná moc 25.07.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 25.07.2022 Type Delivered
Sprievodný list 25.07.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 26.07.2022 Type Sent document
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 12.09.2022 Type Sent document
Informácia z WIPO o zmene vlastníctva MOZ 29.09.2022 Type Delivered
Odpoveď na správu úradu 21.10.2022 Type Delivered
Doklad o prevode 21.10.2022 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 21.10.2022 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 21.10.2022 Type Delivered
Plná moc 21.10.2022 Type Delivered
Sprievodný list 21.10.2022 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 04.11.2022 Type Sent document
POZ 7489E
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 23.03.2012 Mgr. Lukáš Lorenc, advokát, LORENC IP advokátní a patentová kancelář s.r.o. Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr.
ŠKODA TRANSPORTATION a.s. ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 26.08.2015 ŠKODA TRANSPORTATION a.s. ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
3 Prevod majiteľa 04.11.2022 ŠKODA AUTO a.s. ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
4 Ukončenie zastupovania 04.11.2022 LORENC IP, advokátní a patentová kancelář s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku