Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 74369
(111)  Trademark Number  178491 
(151)  Registration Date  20.11.1997 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  30.12.2022 
(210)  Application Number  74369 
(220)  Application Date  30.12.1992 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  06.08.1997 
(450)  Publication of Registration Date  04.02.1998 
(511)  International Classification of Goods and Services  03 
(511)  List of Classified Goods and Services  03 - Prípravky bieliace a pracie; prípravky na čistenie; mydlá; prípravky na leštenie; prípravky na odmasťovanie; výrobky voňavkárske (vrátane éterických olejov); vodičky na vlasy; zubné pasty; prášky; kozmetické výrobky. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  27.05.01 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  THE COCA - COLA COMPANY; Atlanta, Georgia; US 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  30.12.2032 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.08.1997 8/1997 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.1998 2/1998 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 03.06.2003 6/2003 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 04.02.2013 2/2013 ND3M
5 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
POZ 74369
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 13.03.2003 3 000,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 30.11.2012 133,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 06.10.2022 66,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 74369
S/N Item Name Date Type Document Payment
F0021 Poplatok Type Payment
F0021 Poplatok Type Payment
F0021 Poplatok Type Payment
Spis Praha 30.12.1992 Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 24.07.1995 Type Sent document
rozhodnutie o zastavení konania (§ 28 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z.z.) 20.12.1995 Type Sent document
Podanie rozkladu 11.01.1996 Type Delivered
rozhodnutie o odpustení zmeškania lehoty (vyhovenie) 25.03.1996 Type Sent document
Zoznam tovarov a služieb (SR) 11.04.1996 Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.05.1996 Type Sent document
Doklad 22.05.1996 Type Delivered
Osvedčenie 08.07.1996 Type Delivered
pokyn na zverejnenie POZ 15.01.1997 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 15.12.1997 Type Sent document
Plná moc 14.10.2002 Type Delivered
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 14.10.2002 Type Delivered
vyžiadanie poplatku 03.03.2003 Type Sent document
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.03.2003 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 16.04.2003 Type Sent document
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 07.11.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 07.11.2012 Type Delivered
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.12.2012 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 07.01.2013 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 04.05.2022 Type Delivered
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 02.10.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 02.10.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 03.10.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 26.10.2022 Type Sent document
POZ 74369
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
0 Prevod majiteľa The Coca - Cola Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku