Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 74248
(111)  Číslo ochrannej známky  176054 
(151)  Dátum zápisu  26.10.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  29.12.2012 
(210)  Číslo prihlášky  74248 
(220)  Dátum podania prihlášky  29.12.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  10.01.1996 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Inzertná a reklamná činnosť; služby spojené s poskytovaním pomoci pri výkone hospodárskej činnosti. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.02, 27.07.02 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Rema 1000 AS; Gladengveien 2, 0661 Oslo; NO 
(740)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  29.12.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 10.01.1996 01/1996 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 02.05.2003 05/2003 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 04.02.2013 02/2013 ND3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.02.2013 02/2013 PC3M
 
POZ 74248
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 74248
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Plná moc 12.07.1993 Typ Doručené
2 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) Typ Odoslané
3 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 26.08.1993 Typ Platba
4 Spis Praha 29.12.1992 Typ Doručené
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 24.07.1995 Typ Odoslané
6 Vyjadrenie označenia 26.07.1995 Typ Doručené
7 F0011 Popl. za prihlášku 02.08.1995 Typ Platba
8 F0011 Popl. za prihlášku 15.08.1995 Typ Platba
9 pokyn na zverejnenie POZ 24.08.1995 Typ Interné listy
10 Osvedčenie Typ Doručené
11 Výpoveď plnej moci 10.09.2002 Typ Doručené
12 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 10.09.2002 Typ Doručené
13 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 10.09.2002 Typ Doručené
14 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 20.09.2002 Typ Platba
15 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 20.09.2002 Typ Platba
16 odstránenie nedostatkov žiadosti o zmenu zápisu zástupcu OZ 04.02.2003 Typ Odoslané
17 Plná moc 26.02.2003 Typ Doručené
18 dodatok k osvedčeniu OZ 19.03.2003 Typ Odoslané
19 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 14.09.2012 Typ Platba
20 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.09.2012 Typ Platba
21 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 11.09.2012 Typ Doručené
22 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 11.09.2012 Typ Doručené
22a Plná moc 11.09.2012 Typ Doručené
22b Doklad o prevode/prechode 11.09.2012 Typ Doručené
23 dodatok k osvedčeniu OZ 07.01.2013 Typ Odoslané
POZ 74248
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 04.03.2003 FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
2 Prevod majiteľa 04.12.2012 Rema 1000 AS REITANGRUPPEN AS
3 Zápis alebo zmena zástupcu 04.12.2012 MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o. FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku