Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 74176
(111)  Trademark Number  176087 
(151)  Registration Date  27.10.1995 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  28.12.2022 
(210)  Application Number  74176 
(220)  Application Date  28.12.1992 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date  10.01.1996 
(511)  International Classification of Goods and Services  07, 09, 11, 37, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  07 - Čerpadlá všetkých druhov, hlavne hydrodynamické ako sú odstredivé, axiálne a vírivé; čerpadlá hydrostatické ako sú piestové, plunžerové, membránové, krídlové, vretenové, lamelové; čerpadlá s rotujúcimi piestami a čerpadlá prúdové ako sú ejektory a vodné prúdové čerpadlá s prerušovaným prúdom; sústavy čerpacích zariadení, hlavne vodárne vrátane domácich vodární; čerpacie stanice všetkých druhov vrátane čerpacích staníc na závlahy a ich vtokových objektov a hradlíc; prístroje a zariadenia na umelé zavlažovanie vrátane mobilných; elektrické prístroje na riadenie a sledovanie behu čerpadiel a čerpacích agregátov, spínacie skrine, ochranné spínače, signalizačné a poplachové zariadenia akustické, optické a kombinované; vodovody a inštalačné zariadenia všetkých druhov; projektová činnosť; technická inšpekcia spojená s predmetom podnikania.
09 - Čerpadlá všetkých druhov, hlavne hydrodynamické ako sú odstredivé, axiálne a vírivé; čerpadlá hydrostatické ako sú piestové, plunžerové, membránové, krídlové, vretenové, lamelové; čerpadlá s rotujúcimi piestami a čerpadlá prúdové ako sú ejektory a vodné prúdové čerpadlá s prerušovaným prúdom; sústavy čerpacích zariadení, hlavne vodárne vrátane domácich vodární; čerpacie stanice všetkých druhov vrátane čerpacích staníc na závlahy a ich vtokových objektov a hradlíc; prístroje a zariadenia na umelé zavlažovanie vrátane mobilných; elektrické prístroje na riadenie a sledovanie behu čerpadiel a čerpacích agregátov, spínacie skrine, ochranné spínače, signalizačné a poplachové zariadenia akustické, optické a kombinované; vodovody a inštalačné zariadenia všetkých druhov; projektová činnosť; technická inšpekcia spojená s predmetom podnikania.
11 - Čerpadlá všetkých druhov, hlavne hydrodynamické ako sú odstredivé, axiálne a vírivé; čerpadlá hydrostatické ako sú piestové, plunžerové, membránové, krídlové, vretenové, lamelové; čerpadlá s rotujúcimi piestami a čerpadlá prúdové ako sú ejektory a vodné prúdové čerpadlá s prerušovaným prúdom; sústavy čerpacích zariadení, hlavne vodárne vrátane domácich vodární; čerpacie stanice všetkých druhov vrátane čerpacích staníc na závlahy a ich vtokových objektov a hradlíc; prístroje a zariadenia na umelé zavlažovanie vrátane mobilných; elektrické prístroje na riadenie a sledovanie behu čerpadiel a čerpacích agregátov, spínacie skrine, ochranné spínače, signalizačné a poplachové zariadenia akustické, optické a kombinované; vodovody a inštalačné zariadenia všetkých druhov; projektová činnosť; technická inšpekcia spojená s predmetom podnikania.
37 - Čerpadlá všetkých druhov, hlavne hydrodynamické ako sú odstredivé, axiálne a vírivé; čerpadlá hydrostatické ako sú piestové, plunžerové, membránové, krídlové, vretenové, lamelové; čerpadlá s rotujúcimi piestami a čerpadlá prúdové ako sú ejektory a vodné prúdové čerpadlá s prerušovaným prúdom; sústavy čerpacích zariadení, hlavne vodárne vrátane domácich vodární; čerpacie stanice všetkých druhov vrátane čerpacích staníc na závlahy a ich vtokových objektov a hradlíc; prístroje a zariadenia na umelé zavlažovanie vrátane mobilných; elektrické prístroje na riadenie a sledovanie behu čerpadiel a čerpacích agregátov, spínacie skrine, ochranné spínače, signalizačné a poplachové zariadenia akustické, optické a kombinované; vodovody a inštalačné zariadenia všetkých druhov; projektová činnosť; technická inšpekcia spojená s predmetom podnikania.
42 - Čerpadlá všetkých druhov, hlavne hydrodynamické ako sú odstredivé, axiálne a vírivé; čerpadlá hydrostatické ako sú piestové, plunžerové, membránové, krídlové, vretenové, lamelové; čerpadlá s rotujúcimi piestami a čerpadlá prúdové ako sú ejektory a vodné prúdové čerpadlá s prerušovaným prúdom; sústavy čerpacích zariadení, hlavne vodárne vrátane domácich vodární; čerpacie stanice všetkých druhov vrátane čerpacích staníc na závlahy a ich vtokových objektov a hradlíc; prístroje a zariadenia na umelé zavlažovanie vrátane mobilných; elektrické prístroje na riadenie a sledovanie behu čerpadiel a čerpacích agregátov, spínacie skrine, ochranné spínače, signalizačné a poplachové zariadenia akustické, optické a kombinované; vodovody a inštalačné zariadenia všetkých druhov; projektová činnosť; technická inšpekcia spojená s predmetom podnikania. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  NAUTILA - JUBILA 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  SIGMA PUMPY HRANICE, s. r. o.; Tovární 2270, Hranice I-Město, 753 01 Hranice; CZ 
(740)  Attorney(s)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  28.12.2032 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 10.01.1996 1/1996 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 09.01.2003 1/2003 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 03.12.2012 12/2012 ND3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 08.01.2014 1/2014 PC3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 07.12.2022 23/2022 TC3M
6 Obnovené ochranné známky 21.12.2022 24/2022 ND3M
 
POZ 74176
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 05.06.2002 3 000,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 11.09.2012 165,50 EUR
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 11.09.2012 6,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 10.10.2013 27,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 04.11.2022 86,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 74176
S/N Item Name Date Type Document Payment
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Type Payment
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Type Payment
Osvedčenie Type Delivered
Spis Praha Type Delivered
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 30.09.1994 Type Delivered
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 26.10.1994 Type Payment
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 29.06.1995 Type Sent document
Zoznam tovarov a služieb (SR) 01.08.1995 Type Delivered
pokyn na zverejnenie POZ 22.08.1995 Type Internal Letter
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 22.08.1996 Type Payment
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 22.08.1996 Type Delivered
p.na dodatok 01.04.1997 Type Internal Letter
dodatok k osvedčeniu OZ 09.07.1997 Type Sent document
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 11.03.1998 Type Delivered
pokyn na zápis prevodu 18.02.1999 Type Internal Letter
dodatok k osvedčeniu OZ 08.04.1999 Type Sent document
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 17.06.1999 Type Delivered
pokyn na zápis prevodu 21.02.2000 Type Internal Letter
dodatok k osvedčeniu OZ 05.05.2000 Type Sent document
Plná moc 04.06.2002 Type Delivered
Zoznam tovarov a služieb (SR) 04.06.2002 Type Delivered
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 05.06.2002 Type Delivered
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 07.06.2002 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 20.11.2002 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 05.09.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 05.09.2012 Type Delivered
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 05.09.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 05.09.2012 Type Delivered
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 13.09.2012 Type Payment
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 13.09.2012 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 16.10.2012 Type Sent document
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 15.07.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode 15.07.2013 Type Delivered
Plná moc 15.07.2013 Type Delivered
vyžiadanie poplatku 27.09.2013 Type Sent document
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 14.10.2013 Type Payment
všeobecný referátnik 14.11.2013 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 06.12.2013 Type Delivered
všeobecný referátnik 07.02.2014 Type Sent document
Plná moc 21.02.2014 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 07.03.2014 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 03.05.2022 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 03.11.2022 Type Delivered
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 03.11.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 03.11.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 03.11.2022 Type Sent document
Potvrdenie o podaní 03.11.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 21.11.2022 Type Sent document
Potvrdenie o podaní 24.11.2022 Type Sent document
Žiadosť o opravu 24.11.2022 Type Delivered
Odôvodnenie žiadosti 24.11.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 24.11.2022 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 01.12.2022 Type Sent document
oprava dodatku k osvedčeniu 07.12.2022 Type Sent document
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 04.01.2023 Type Delivered
Plná moc 04.01.2023 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 04.01.2023 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 27.01.2023 Type Sent document
POZ 74176
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
0 Prevod majiteľa SIGMA ENERGOINŽENÝRING, spol. s r.o.
SIGMA Lutín, a.s.
1 Zápis alebo zmena zástupcu 12.10.2012 advokát, Šimonovská Zuzana, Mgr., LL.M. Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo
2 Prevod majiteľa 13.11.2013 SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. SIGMA GROUP, a. s.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 13.11.2013 advokát, Šimonovská Zuzana, Mgr., LL.M.
5 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.11.2022 SIGMA PUMPY HRANICE, s. r. o. SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o.
6 Zápis alebo zmena zástupcu 27.01.2023 MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku