Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 74170
(111)  Trademark Number  175992 
(151)  Registration Date  23.10.1995 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  28.12.2012 
(210)  Application Number  74170 
(220)  Application Date  28.12.1992 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date  10.01.1996 
(511)  International Classification of Goods and Services 
(511)  List of Classified Goods and Services  0 - (9,35,37) Servisná a obchodná činnosť pre výpočtovú, reprografickú, audio-video, telekomunikačnú a meraciu techniku a priemyselný tovar, výrobky a zariadenia spotrebnej elektroniky, montáž a opravy, sprostredkovateľská konzultačná a poradenská činnosť v oblasti právnej, ekonomickej, organizačnej a propagačnej. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  27.05.01 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Quanto, spol. s r. o.; Skalná 3282/20, 921 01 Piešťany; SK 
(740)  Attorney(s)  Beleščák & partneri, Patentová a známková kancelária, Beleščák Ladislav, Ing.; Nám. slobody 6, 921 01 Piešťany; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  28.12.2022 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 10.01.1996 1/1996 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 02.05.2003 5/2003 ND3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.02.2013 2/2013 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 04.02.2013 2/2013 ND3M
 
POZ 74170
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 74170
S/N Item Name Date Type Document
1 Spis Praha 28.12.1992 Type Delivered
2 pokyn na zverejnenie POZ 16.08.1995 Type Internal Letter
3 Osvedčenie Type Delivered
4 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 17.12.2002 Type Delivered
5 vyžiadanie poplatku 04.02.2003 Type Sent document
6 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 18.02.2003 Type Payment
7 dodatok k osvedčeniu OZ 28.02.2002 Type Sent document
8 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.12.2012 Type Delivered
9 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 06.12.2012 Type Delivered
10 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.12.2012 Type Delivered
10a Doklad o podniku/podnikateľovi 06.12.2012 Type Delivered
11 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.12.2012 Type Payment
12 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.12.2012 Type Payment
13 dodatok k osvedčeniu OZ 07.01.2013 Type Sent document
POZ 74170
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 28.12.2012 Quanto, spol. s r. o. Quanto, spol. s r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku