Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 74155
(111)  Trademark Number  179771 
(151)  Registration Date  12.02.1998 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  23.12.2012 
(210)  Application Number  74155 
(220)  Application Date  23.12.1992 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  05.11.1997 
(450)  Publication of Registration Date  06.05.1998 
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 37, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Výpočtová a kancelárska technika, počítače a ich príslušenstvo, notebooky, tlačiarne k počítačom, faxy, kopírovacie stroje.
37 - Montáž, servis a opravy meracej, regulačnej, výpočtovej a kancelárskej techniky.
42 - Automatické spracovanie dát, projektovanie a inštalácia počítačových sietí. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  27.05.01 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  INFINITY, a. s.; Staročernská ulice č. p. 1799, 530 03 Pardubice; CZ 
(740)  Attorney(s)  Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária; ul. 29. augusta 15E , 811 08 Bratislava 1; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  23.12.2022 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.1997 11/1997 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.05.1998 5/1998 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 04.02.2003 2/2003 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 03.04.2013 4/2013 ND3M
 
POZ 74155
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 74155
S/N Item Name Date Type Document
1 Spis Praha 23.12.1992 Type Delivered
2 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 23.01.1996 Type Delivered
3 Vyjadrenie označenia 23.01.1996 Type Delivered
4 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Type Payment
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 02.06.1997 Type Sent document
6 Zoznam tovarov a služieb (SR) 24.06.1997 Type Delivered
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 26.06.1997 Type Sent document
8 Odpoveď na správu úradu 22.07.1997 Type Delivered
9 výsledok rešerše 28.07.1997 Type Internal Letter
10 pokyn na zverejnenie POZ 18.08.1997 Type Internal Letter
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.02.1998 Type Sent document
12 Žiadosť o zmenu adresy 14.12.1998 Type Delivered
13 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa Type Payment
14 pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 11.08.1999 Type Internal Letter
15 dodatok k osvedčeniu OZ 04.10.1999 Type Sent document
16 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 20.11.2002 Type Delivered
17 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.12.2002 Type Payment
18 dodatok k osvedčeniu OZ 18.12.2002 Type Sent document
19 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 22.11.2012 Type Delivered
20 vyžiadanie poplatku za obnovu 21.12.2012 Type Sent document
21 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 02.01.2013 Type Payment
22 dodatok k osvedčeniu OZ 18.02.2013 Type Sent document
POZ 74155
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
0 Prevod majiteľa INFINITY, a.s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku