Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 74154
(111)  Trademark Number  173860 
(151)  Registration Date  17.02.1995 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  23.12.2012 
(210)  Application Number  74154 
(220)  Application Date  23.12.1992 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date  10.05.1995 
(511)  International Classification of Goods and Services 
(511)  List of Classified Goods and Services  0 - (6,7,9,12,17,37) Mechanicky, elektricky alebo hydraulicky poháňané zdvíhacie plošiny na nákladné vozidlá a stacionárne nakladacie rampy vrátane konštrukčných a náhradných dielov, plošiny z kovu alebo umelej hmoty, kĺbové ramená, riadiace jednotky na zdvíhanie a spúšťanie, elektrické, nízkonapäťové motory na pohon hydraulických čerpadiel na zdvíhacie plošiny, hydraulické čerpadlá na pohon hydraulických valcov zdvíhacích plošín, hydraulické valce na zdvíhacie plošiny, elektrické a mechanické nožne ovládané riadiace zariadenia na zdvíhacie plošiny, ochranné profily na zdvíhacie plošiny, montáž zdvíhacích plošín na vozidlá. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  CARGOLIFT 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  GERD BÄR, GmbH, Industriegebiet Böllinger Höfe; Pfaffenstrasse 7, D-74078 Heilbronn; DE 
(740)  Attorney(s)  Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária; ul. 29. augusta 15E , 811 08 Bratislava 1; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  23.12.2022 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 10.05.1995 5/1995 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 09.01.2003 1/2003 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 03.04.2013 4/2013 ND3M
 
POZ 74154
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 74154
S/N Item Name Date Type Document
1 Spis Praha 23.12.1992 Type Delivered
2 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 04.08.1994 Type Delivered
3 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 24.08.1994 Type Payment
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.09.1994 Type Sent document
5 Zoznam tovarov a služieb (SR) 28.09.1994 Type Delivered
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.11.1994 Type Sent document
7 Avízo o platbe 18.11.1994 Type Delivered
8 F0021 Poplatok 05.12.1994 Type Payment
9 pokyn na zverejnenie POZ 15.12.1994 Type Internal Letter
10 Osvedčenie Type Delivered
11 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 23.10.1997 Type Delivered
12 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Type Payment
13 pokyn na zápis prevodu 02.10.1998 Type Internal Letter
14 dodatok k osvedčeniu OZ 15.01.1999 Type Sent document
15 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 21.06.2002 Type Delivered
16 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 10.07.2002 Type Payment
17 dodatok k osvedčeniu OZ 20.11.2002 Type Sent document
18 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 05.12.2012 Type Delivered
19 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 02.01.2013 Type Payment
20 dodatok k osvedčeniu OZ 18.02.2013 Type Sent document
POZ 74154
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
0 Prevod majiteľa BÄR PRAHA s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku