Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 74154
(111)  Číslo ochrannej známky  173860 
(151)  Dátum zápisu  17.02.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  23.12.2012 
(210)  Číslo prihlášky  74154 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.12.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  10.05.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  0 - (6,7,9,12,17,37) Mechanicky, elektricky alebo hydraulicky poháňané zdvíhacie plošiny na nákladné vozidlá a stacionárne nakladacie rampy vrátane konštrukčných a náhradných dielov, plošiny z kovu alebo umelej hmoty, kĺbové ramená, riadiace jednotky na zdvíhanie a spúšťanie, elektrické, nízkonapäťové motory na pohon hydraulických čerpadiel na zdvíhacie plošiny, hydraulické čerpadlá na pohon hydraulických valcov zdvíhacích plošín, hydraulické valce na zdvíhacie plošiny, elektrické a mechanické nožne ovládané riadiace zariadenia na zdvíhacie plošiny, ochranné profily na zdvíhacie plošiny, montáž zdvíhacích plošín na vozidlá. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  CARGOLIFT 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GERD BÄR, GmbH, Industriegebiet Böllinger Höfe; Pfaffenstrasse 7, D-74078 Heilbronn; DE 
(740)  Zástupca (-ovia)  Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária; ul. 29. augusta 15E , 811 08 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  23.12.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 10.05.1995 5/1995 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 09.01.2003 1/2003 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 03.04.2013 4/2013 ND3M
 
POZ 74154
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 74154
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha 23.12.1992 Typ Doručené
2 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 04.08.1994 Typ Doručené
3 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 24.08.1994 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.09.1994 Typ Odoslané
5 Zoznam tovarov a služieb (SR) 28.09.1994 Typ Doručené
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.11.1994 Typ Odoslané
7 Avízo o platbe 18.11.1994 Typ Doručené
8 F0021 Poplatok 05.12.1994 Typ Platba
9 pokyn na zverejnenie POZ 15.12.1994 Typ Interné listy
10 Osvedčenie Typ Doručené
11 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 23.10.1997 Typ Doručené
12 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
13 pokyn na zápis prevodu 02.10.1998 Typ Interné listy
14 dodatok k osvedčeniu OZ 15.01.1999 Typ Odoslané
15 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 21.06.2002 Typ Doručené
16 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 10.07.2002 Typ Platba
17 dodatok k osvedčeniu OZ 20.11.2002 Typ Odoslané
18 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 05.12.2012 Typ Doručené
19 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 02.01.2013 Typ Platba
20 dodatok k osvedčeniu OZ 18.02.2013 Typ Odoslané
POZ 74154
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa BÄR PRAHA s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku