Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 74056
(111)  Trademark Number  176266 
(151)  Registration Date  28.11.1995 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  21.12.2012 
(210)  Application Number  74056 
(220)  Application Date  21.12.1992 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date  07.02.1996 
(511)  International Classification of Goods and Services  03 
(511)  List of Classified Goods and Services  03 - Voňavkárske výrobky, kozmetické prípravky, toaletné prípravky neobsahujúce liečivá, antiperspiračné prípravky a dezodoranty pre osobné použitie, vody po holení a pred holením, vlasové prípravky, šampóny, depilačné prípravky, toaletné vody, kolínske vody, kúpeľové oleje, gély a soli, mydlá, krémy, gély a peny na holenie, toaletné zásypy neobsahujúce liečivá, prípravky na čistenie pleti neobsahujúce liečivá. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  COOL WAVE 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  The Gillette Company LLC; One Gillette Park, Boston, Massachusets 02127; US 
(740)  Attorney(s)  Štros David, JUDr., AK Štros Kusák; Panenská 29, 811 03 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  21.12.2022 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.02.1996 02/1996 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 09.01.2003 01/2003 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 02.01.2013 01/2013 ND3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.08.2015 08/2015 TC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.05.2017 05/2017 PC3M
 
POZ 74056
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 74056
S/N Item Name Date Type Document
1 Spis Praha 21.12.1992 Type Delivered
2 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra Type Delivered
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.08.1995 Type Sent document
4 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu Type Payment
5 Avízo o platbe 26.09.1995 Type Delivered
6 pokyn na zverejnenie POZ 17.11.1995 Type Internal Letter
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra Type Sent document
8 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 28.12.2001 Type Delivered
9 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 11.01.2002 Type Payment
10 dodatok k osvedčeniu OZ 20.11.2002 Type Sent document
11 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 27.09.2012 Type Delivered
11a Plná moc 27.09.2012 Type Delivered
12 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 03.10.2012 Type Delivered
12a Plná moc 03.10.2012 Type Delivered
12b Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 03.10.2012 Type Delivered
13 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.10.2012 Type Payment
14 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 12.10.2012 Type Payment
15 dodatok k osvedčeniu OZ 03.12.2012 Type Sent document
16 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 09.04.2015 Type Payment
17 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.04.2015 Type Delivered
17a Plná moc 07.04.2015 Type Delivered
18 dodatok k osvedčeniu OZ 30.07.2015 Type Sent document
19 Žiadosť o zápis prechodu 08.12.2016 Type Delivered
20 Žiadosť o zápis prechodu 12.12.2016 Type Delivered
20a Plná moc 12.12.2016 Type Delivered
20b Doklad o prechode 12.12.2016 Type Delivered
21 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 15.12.2016 Type Payment
22 dodatok k osvedčeniu OZ 04.04.2017 Type Sent document
POZ 74056
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 19.11.2012 Štros David, JUDr., AK Štros Kusák Komerčno-právna a patentová kancelária, HASPEL Ladislav, JUDr., CSc.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 12.06.2015 THE GILLETTE COMPANY THE GILLETTE COMPANY
3 Prevod majiteľa 24.03.2017 The Gillette Company LLC THE GILLETTE COMPANY
4 Zápis alebo zmena zástupcu 24.03.2017 Štros David, JUDr., AK Štros Kusák Štros David, JUDr., AK Štros Kusák
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku