Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 73955
(111)  Trademark Number  178372 
(151)  Registration Date  19.11.1997 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  17.12.2012 
(210)  Application Number  73955 
(220)  Application Date  17.12.1992 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  06.08.1997 
(450)  Publication of Registration Date  04.02.1998 
(511)  International Classification of Goods and Services  35, 41, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Poradenstvo v oblasti riadenia podnikov, sprostredkovanie poradenstva v obchode a v priemysle.
41 - Usporadúvanie školení v odboroch - riadenie podnikov, životné prostredie, výrobné technológie a výrobky.
42 - Poradenstvo v odbore ochrany životného prostredia, zdravia a bezpečnosti, poradenstvo v odbore výrobných technológií a výrobkov. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  27.05.01, 29.01.04 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  modrá, biela 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  ARTHUR D. LITTLE LUXEMBOURG SARL; 5 rue Guillaume Kroll, 1025 Luxembourg; LU 
(740)  Attorney(s)  PATENTSERVIS BRATISLAVA a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  17.12.2022 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.08.1997 08/1997 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.1998 02/1998 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.04.2003 04/2003 PC3M
4 Obnovené ochranné známky 01.04.2003 04/2003 ND3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.03.2013 03/2013 PC3M
6 Obnovené ochranné známky 01.03.2013 03/2013 ND3M
 
POZ 73955
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 73955
S/N Item Name Date Type Document
1 Doklad 10.09.1993 Type Delivered
2 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 10.09.1993 Type Delivered
3 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu Type Payment
4 Spis Praha Type Delivered
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.01.1997 Type Sent document
6 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 07.03.1997 Type Delivered
7 F0001 Popl. za lehotu Type Payment
8 Žiadosť o opravu 21.03.1997 Type Delivered
9 všeobecný referátnik 15.04.1997 Type Sent document
10 Vyjadrenie označenia 25.04.1997 Type Delivered
11 pokyn na zverejnenie POZ 02.05.1997 Type Internal Letter
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 15.12.1997 Type Sent document
13 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 24.10.2002 Type Delivered
13a Plná moc 24.10.2002 Type Delivered
13b Doklad o prevode 24.10.2002 Type Delivered
14 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 29.10.2002 Type Payment
15 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 13.12.2002 Type Delivered
16 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 19.12.2002 Type Payment
17 pokyn na zápis prevodu 03.02.2003 Type Internal Letter
18 pokyn na obnovu zápisu 03.02.2003 Type Internal Letter
19 dodatok k osvedčeniu OZ 19.02.2003 Type Sent document
20 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 17.12.2012 Type Payment
21 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.12.2012 Type Payment
22 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 13.12.2012 Type Delivered
22a Doklad o prevode 13.12.2012 Type Delivered
22b Plná moc 13.12.2012 Type Delivered
23 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 13.12.2012 Type Delivered
23a Plná moc 13.12.2012 Type Delivered
24 dodatok k osvedčeniu OZ 05.02.2013 Type Sent document
POZ 73955
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 13.02.2003 ALTRAN INTERNATIONAL B. V. Arthur D. Little, Inc.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 13.02.2003 Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.
3 Prevod majiteľa 22.01.2013 ARTHUR D. LITTLE LUXEMBOURG SARL ALTRAN INTERNATIONAL B. V.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 22.01.2013 PATENTSERVIS BRATISLAVA a. s. Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku