Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 73948
(111)  Trademark Number  173381 
(151)  Registration Date  05.01.1995 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  17.12.2012 
(210)  Application Number  73948 
(220)  Application Date  17.12.1992 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date  12.04.1995 
(511)  International Classification of Goods and Services  32 
(511)  List of Classified Goods and Services  32 - Pivo. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  24.09.01, 05.07.02, 26.02.01, 27.05.03 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Pivovar Litovel, a. s.; Palackého č. 934, 784 01 Litovel; CZ 
(740)  Attorney(s)  Slovakiapatent, patentová a známková kancelária, Kubínyi Peter, Bc.; Piaristická 9, 911 01 Trenčín; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  17.12.2022 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 12.04.1995 04/1995 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 09.01.2003 01/2003 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 03.04.2013 04/2013 ND3M
 
POZ 73948
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 73948
S/N Item Name Date Type Document
1 Spis Praha 17.12.1992 Type Delivered
2 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 30.09.1993 Type Sent document
3 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 18.10.1993 Type Delivered
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.10.1993 Type Sent document
5 Plná moc 13.12.1993 Type Delivered
6 Dodatok k osvedčeniu CZ Type Delivered
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.09.1994 Type Sent document
8 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 13.10.1994 Type Payment
9 pokyn na zverejnenie POZ 17.10.1994 Type Internal Letter
10 Osvedčenie Type Delivered
11 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 21.03.1997 Type Delivered
12 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Type Payment
13 pokyn na zápis prevodu 30.10.1998 Type Internal Letter
14 dodatok k osvedčeniu OZ 08.02.1999 Type Sent document
15 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.08.2002 Type Payment
16 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 20.09.2002 Type Delivered
17 dodatok k osvedčeniu OZ 20.11.2002 Type Sent document
18 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 27.04.2005 Type Delivered
18a Plná moc 27.04.2005 Type Delivered
18b Výpoveď plnej moci 27.04.2005 Type Delivered
19 vyžiadanie poplatku 06.05.2005 Type Sent document
20 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 17.05.2005 Type Payment
21 dodatok k osvedčeniu OZ 19.05.2005 Type Sent document
22 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 01.08.2006 Type Delivered
23 03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 08.08.2006 Type Payment
24 sprievodný list k výpisu z registra OZ 09.08.2006 Type Sent document
25 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 14.12.2012 Type Delivered
26 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 17.12.2012 Type Delivered
27 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 03.01.2013 Type Payment
28 dodatok k osvedčeniu OZ 05.03.2013 Type Sent document
POZ 73948
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
0 Prevod majiteľa Moravskoslezské pivovary Přerov, a. s.
1 Zápis alebo zmena zástupcu 18.05.2005 Slovakiapatent, patentová a známková kancelária, Kubínyi Peter, Bc. PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku