Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 73945
(111)  Trademark Number  179690 
(151)  Registration Date  12.02.1998 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  17.12.2022 
(210)  Application Number  73945 
(220)  Application Date  17.12.1992 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  05.11.1997 
(450)  Publication of Registration Date  06.05.1998 
(511)  International Classification of Goods and Services  01, 07, 08, 11, 16, 19, 20, 28, 31, 34 
(511)  List of Classified Goods and Services  01 - Celulóza, buničina, vláknina (papierová).
07 - Píly, brúsky, leštičky na drevo, sušičky (všetko ako stroje), papierenské stroje na výrobu buničiny.
08 - Píly, hoblíky, brúsky (ručné nástroje).
11 - Sušičky (ako zariadenia na sušenie).
16 - Papier; výrobky papierenského priemyslu, ako sú servítky, vreckovky, toaletný papier, zošity, papier baliaci, grafický, nepremastiteľný.
19 - Stavebné drevo, výrobky drevospracujúceho priemyslu, ako sú drevotrieskové a drevovláknité dosky, preglejky, drevené stĺpy, dýhy.
20 - Nábytok.
28 - Masky (karnevalové).
31 - Surové drevo, guľatina, neopracované rezivo.
34 - Zápalky. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  LIGNA 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  LIGNA a. s.; Vodičkova 41, 110 00 Praha 1; CZ 
(740)  Attorney(s)  PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť; Hybešova 40, Bratislava 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  17.12.2032 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.1997 11/1997 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.05.1998 5/1998 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 04.02.2003 2/2003 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 03.04.2012 4/2012 ND3M
5 Obnovené ochranné známky 11.01.2023 1/2023 ND3M
 
POZ 73945
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.08.2002 3 000,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.02.2012 248,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 24.11.2022 273,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 73945
S/N Item Name Date Type Document Payment
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa Type Payment
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu Type Payment
F0021 Poplatok Type Payment
Spis Praha 17.12.1992 Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 05.08.1994 Type Sent document
Plná moc 22.09.1994 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 22.09.1994 Type Delivered
Zoznam tovarov a služieb (SR) 19.12.1994 Type Delivered
Žiadosť o zmenu adresy 19.01.1996 Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 26.02.1996 Type Sent document
Doklad 22.03.1996 Type Delivered
pokyn na zverejnenie POZ 30.07.1997 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.02.1998 Type Sent document
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 23.08.2002 Type Delivered
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.08.2002 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 18.12.2002 Type Sent document
Sprievodný list 06.02.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 06.02.2012 Type Delivered
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.02.2012 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 23.02.2012 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 21.04.2022 Type Delivered
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 16.11.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Potvrdenie o podaní 16.11.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 12.12.2022 Type Sent document
POZ 73945
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku