Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 73920
(111)  Trademark Number  175363 
(151)  Registration Date  01.08.1995 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  16.12.2012 
(210)  Application Number  73920 
(220)  Application Date  16.12.1992 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date  11.10.1995 
(511)  International Classification of Goods and Services  05 
(511)  List of Classified Goods and Services  05 - Lekárske a farmaceutické prípravky. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  ABIDEC 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Omega Pharma Innovation & Development NV; Venecoweg 26, 9810 Nazareth; BE 
(740)  Attorney(s)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  16.12.2022 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 11.10.1995 10/1995 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 04.02.2003 02/2003 ND3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.02.2005 02/2005 PC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.01.2007 01/2007 PC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.01.2007 01/2007 PC3M
6 Obnovené ochranné známky 03.12.2012 12/2012 ND3M
7 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.10.2016 10/2016 TC3M
8 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.10.2016 10/2016 PC3M
 
POZ 73920
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 73920
S/N Item Name Date Type Document
1 Plná moc 20.09.1993 Type Delivered
2 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 05.10.1993 Type Payment
3 Spis Praha Type Delivered
4 pokyn na zverejnenie POZ Type Internal Letter
5 Osvedčenie Type Delivered
6 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 18.01.2002 Type Delivered
7 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 30.01.2002 Type Payment
8 dodatok k osvedčeniu OZ 18.12.2002 Type Sent document
9 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 15.10.2004 Type Delivered
9a Plná moc 15.10.2004 Type Delivered
10 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 26.10.2004 Type Payment
11 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 18.11.2004 Type Sent document
12 Doklad 03.12.2004 Type Delivered
13 dodatok k osvedčeniu OZ 22.12.2004 Type Sent document
14 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 25.10.2006 Type Delivered
14a Plná moc 25.10.2006 Type Delivered
14b Doklad o prevode 25.10.2006 Type Delivered
15 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 25.10.2006 Type Delivered
15a Plná moc 25.10.2006 Type Delivered
15b Doklad o prevode 25.10.2006 Type Delivered
16 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.11.2006 Type Payment
17 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.11.2006 Type Payment
18 dodatok k osvedčeniu OZ 04.12.2006 Type Sent document
19 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 17.09.2012 Type Delivered
20 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.09.2012 Type Payment
21 Plná moc 12.10.2012 Type Delivered
22 dodatok k osvedčeniu OZ 08.11.2012 Type Sent document
23 Žiadosť o zápis prevodu 29.07.2016 Type Delivered
23a Doklad o prevode 29.07.2016 Type Delivered
23b Plná moc 29.07.2016 Type Delivered
24 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 29.07.2016 Type Delivered
25 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 05.08.2016 Type Payment
26 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 05.08.2016 Type Payment
27 dodatok k osvedčeniu OZ 25.08.2016 Type Sent document
POZ 73920
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 06.12.2004 PARKE, DAVIS & COMPANY LLC, a Michigan Limited Liability Company PARKE, DAVIS & COMPANY, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Michigan
2 Zápis alebo zmena zástupcu 06.12.2004 Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing. Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.
3 Prevod majiteľa 10.11.2006 Omega Pharma NV PARKE, DAVIS & COMPANY LLC, a Michigan Limited Liability Company
4 Prevod majiteľa 10.11.2006 Chefaro Ireland Ltd. Omega Pharma NV
5 Zápis alebo zmena zástupcu 10.11.2006 PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s. Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.
6 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 18.08.2016 Chefaro Ireland Ltd. Chefaro Ireland Ltd.
7 Prevod majiteľa 18.08.2016 Omega Pharma Innovation & Development NV Chefaro Ireland Ltd.
8 Zápis alebo zmena zástupcu 18.08.2016 inventa Patentová a známková kancelária s.r.o. PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku