Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 73919
(111)  Trademark Number  175799 
(151)  Registration Date  29.09.1995 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  16.12.2012 
(210)  Application Number  73919 
(220)  Application Date  16.12.1992 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date  06.12.1995 
(511)  International Classification of Goods and Services  01 
(511)  List of Classified Goods and Services  01 - Prípravky na úpravu betónu na nepriepustnosť a odolnosť voči vode, na čistenie a na opravu betónu. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  XYPEX 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  XYPEX CHEMICAL CORPORATION; 13731 Mayfield Place, Richmond, British Columbia; CA 
(740)  Attorney(s)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  16.12.2022 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.12.1995 12/1995 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 04.02.2003 02/2003 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 03.09.2012 09/2012 ND3M
 
POZ 73919
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 73919
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 10.02.1994 Type Delivered
2 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 24.02.1994 Type Payment
3 Spis Praha Type Delivered
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.08.1995 Type Sent document
5 Avízo o platbe 08.09.1995 Type Delivered
6 pokyn na zverejnenie POZ Type Internal Letter
7 Osvedčenie Type Delivered
8 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 10.09.2002 Type Delivered
9 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.09.2002 Type Payment
10 dodatok k osvedčeniu OZ 18.12.2002 Type Sent document
11 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 27.06.2012 Type Delivered
11a Plná moc 27.06.2012 Type Delivered
12 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 27.06.2012 Type Delivered
13 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 09.07.2012 Type Payment
14 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 09.07.2012 Type Payment
15 dodatok k osvedčeniu OZ 07.08.2012 Type Sent document
POZ 73919
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 25.07.2012 ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária ŽOVICOVÁ - ŽOVIC, Patentová, známková a právna kancelária, Žovicová Viera, Mgr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku