Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 73915
(111)  Trademark Number  176661 
(151)  Registration Date  07.03.1996 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  16.12.2012 
(210)  Application Number  73915 
(220)  Application Date  16.12.1992 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date  05.06.1996 
(511)  International Classification of Goods and Services  05 
(511)  List of Classified Goods and Services  05 - Farmaceutické prípravky, najmä očné kvapky, liečivá na senzorické orgány, antibiotiká. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  27.05.01 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Santen Pharmaceutical Co., Ltd.; 9-19 Shimoshinjo 3-chome, Higashiyodogawa-ku, Osaka; JP 
(740)  Attorney(s)  Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  16.12.2022 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.06.1996 06/1996 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 04.03.2003 03/2003 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 04.01.2012 01/2012 ND3M
 
POZ 73915
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 73915
S/N Item Name Date Type Document
1 Spis Praha Type Delivered
2 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.08.1995 Type Sent document
3 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 10.10.1995 Type Delivered
4 Plná moc 02.11.1995 Type Delivered
5 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu Type Payment
6 F0001 Popl. za lehotu Type Payment
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.12.1995 Type Sent document
8 Avízo o platbe 29.12.1995 Type Delivered
9 pokyn na zverejnenie POZ 25.01.1996 Type Internal Letter
10 Osvedčenie Type Delivered
11 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 12.12.2002 Type Delivered
12 Plná moc 13.12.2002 Type Delivered
13 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.12.2002 Type Payment
14 dodatok k osvedčeniu OZ 22.01.2003 Type Sent document
15 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 24.10.2012 Type Delivered
15a Plná moc 24.10.2012 Type Delivered
16 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 29.10.2012 Type Payment
17 dodatok k osvedčeniu OZ 03.12.2012 Type Sent document
POZ 73915
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku