Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 73869
(111)  Trademark Number  177381 
(151)  Registration Date  16.01.1997 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  15.12.2012 
(210)  Application Number  73869 
(220)  Application Date  15.12.1992 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date  09.04.1997 
(511)  International Classification of Goods and Services  0, 09, 11 
(511)  List of Classified Goods and Services  0 - (9,11) Prístroje na klimatizáciu, prístroje na chladenie, ohrev, čistenie a dezodorizáciu vzduchu, ventilačné prístroje, výmenníky tepla, kotly, mraziace jednotky, chladničky, mrazničky, kompresory pre klimatizačné a chladiace prístroje, elektricky vyhrievané koberce, časti a súčasti pre tento tovar.
09 - Neuvedené
11 - Neuvedené 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.03.01, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12 
(540) Trademark