Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 73814
(111)  Trademark Number  176434 
(151)  Registration Date  23.01.1996 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  14.12.2012 
(210)  Application Number  73814 
(220)  Application Date  14.12.1992 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date  03.04.1996 
(511)  International Classification of Goods and Services  0, 05, 29, 30 
(511)  List of Classified Goods and Services  0 - 5,29,30 - Farmaceutické prípravky, predovšetkým prírodná a dietetická strava, najmä vitamínová.
05 - Neuvedené
29 - Neuvedené
30 - Neuvedené 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  DINAMINT 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Baltex Natural AB; Ljusterögatan 14, 116 42 Stockholm; SE 
(740)  Attorney(s)  HOLOUBKOVÁ, Patentová a známková kancelária, Holoubková Mária, Ing.; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  14.12.2022 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.04.1996 04/1996 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 04.03.2003 03/2003 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 02.01.2013 01/2013 ND3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 01.10.2018 10/2018 TC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.10.2018 10/2018 PC3M
 
POZ 73814
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 73814
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 26.03.1993 Type Delivered
2 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 21.06.1993 Type Delivered
3 Spis Praha Type Delivered
4 p.na dodatok Type Internal Letter
5 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 30.11.1995 Type Delivered
6 F0001 Popl. za lehotu Type Payment
7 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu Type Payment
8 pokyn na zverejnenie POZ 20.12.1995 Type Internal Letter
9 Osvedčenie Type Delivered
10 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 10.12.2002 Type Delivered
11 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.12.2002 Type Payment
12 dodatok k osvedčeniu OZ 22.01.2003 Type Sent document
13 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.09.2012 Type Payment
14 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 24.09.2012 Type Delivered
15 dodatok k osvedčeniu OZ 03.12.2012 Type Sent document
16 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 09.05.2018 Type Delivered
16a Príloha inde neuvedená 09.05.2018 Type Delivered
17 Žiadosť o zápis prevodu 09.05.2018 Type Delivered
17a Sprievodný list 09.05.2018 Type Delivered
17b Príloha inde neuvedená 09.05.2018 Type Delivered
17c Príloha inde neuvedená 09.05.2018 Type Delivered
17d Príloha inde neuvedená 09.05.2018 Type Delivered
17e Plná moc 09.05.2018 Type Delivered
18 vyžiadanie poplatku 22.06.2018 Type Sent document
19 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.07.2018 Type Payment
20 dodatok k osvedčeniu OZ 17.09.2018 Type Sent document
POZ 73814
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 17.08.2018 Tremi Products AB Tremi Products AB
2 Prevod majiteľa 17.08.2018 Baltex Natural AB Tremi Products AB
3 Zápis alebo zmena zástupcu 17.08.2018 HOLOUBKOVÁ, Patentová a známková kancelária, Holoubková Mária, Ing. FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku