Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 73808
(111)  Trademark Number  176048 
(151)  Registration Date  31.10.1995 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  14.12.2012 
(210)  Application Number  73808 
(220)  Application Date  14.12.1992 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date  10.01.1996 
(511)  International Classification of Goods and Services  18 
(511)  List of Classified Goods and Services  18 - Batožiny, cestovné tašky, športové tašky, batohy, tašky na náradie, plecniaky, aktovky, diplomatky, kufre a kufríky, tašky, vaky, ručné kabelky, taštičky na toaletné potreby a kozmetiku, nákupné tašky, pásové tašky, kapsy, náprsné tašky, peňaženky, dáždniky. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  LEE COOPER 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Red Diamond Holdings Sárl; 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg; LU 
(740)  Attorney(s)  FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  14.12.2022 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 10.01.1996 01/1996 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 04.03.2003 03/2003 ND3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 05.11.2012 11/2012 TC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.11.2012 11/2012 PC3M
5 Obnovené ochranné známky 05.11.2012 11/2012 ND3M
 
POZ 73808
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 73808
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 25.01.1995 Type Delivered
2 Doklad 25.01.1995 Type Delivered
3 Zoznam tovarov a služieb (SR) 25.01.1995 Type Delivered
4 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 14.02.1995 Type Payment
5 Spis Praha Type Delivered
6 Doklad 06.06.1995 Type Delivered
7 pokyn na zverejnenie POZ 29.09.1995 Type Internal Letter
8 Osvedčenie Type Delivered
9 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.12.2002 Type Payment
10 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 12.12.2002 Type Delivered
11 dodatok k osvedčeniu OZ 22.01.2003 Type Sent document
12 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.08.2012 Type Delivered
12a Plná moc 16.08.2012 Type Delivered
13 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 16.08.2012 Type Delivered
13a Plná moc 16.08.2012 Type Delivered
13b Doklad o prevode/prechode 16.08.2012 Type Delivered
14 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 16.08.2012 Type Delivered
15 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.08.2012 Type Payment
16 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 22.08.2012 Type Payment
17 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.08.2012 Type Payment
18 dodatok k osvedčeniu OZ 04.10.2012 Type Sent document
POZ 73808
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 10.09.2012 Vivat Holdings Limited VIVAT HOLDINGS PLC
2 Prevod majiteľa 10.09.2012 Red Diamond Holdings Sárl Vivat Holdings Limited
3 Zápis alebo zmena zástupcu 10.09.2012 FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing. Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku