Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 73808
(111)  Číslo ochrannej známky  176048 
(151)  Dátum zápisu  31.10.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  14.12.2022 
(210)  Číslo prihlášky  73808 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.12.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  10.01.1996 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  18 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  18 - Batožiny, cestovné tašky, športové tašky, batohy, tašky na náradie, plecniaky, aktovky, diplomatky, kufre a kufríky, tašky, vaky, ručné kabelky, taštičky na toaletné potreby a kozmetiku, nákupné tašky, pásové tašky, kapsy, náprsné tašky, peňaženky, dáždniky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  LEE COOPER 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Red Diamond Holdings Sárl; Suite 215, 42-44 Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg; LU 
(740)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  14.12.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 10.01.1996 1/1996 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 04.03.2003 3/2003 ND3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 05.11.2012 11/2012 TC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.11.2012 11/2012 PC3M
5 Obnovené ochranné známky 05.11.2012 11/2012 ND3M
6 Zmeny v údajoch o majiteľoch 24.11.2022 22/2022 TC3M
7 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
POZ 73808
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 13.12.2002 3 000,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 20.08.2012 132,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 20.08.2012 26,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.08.2012 6,50 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 18.10.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 73808
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Osvedčenie Typ Doručené
Spis Praha Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 25.01.1995 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 25.01.1995 Typ Doručené
Doklad 25.01.1995 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 14.02.1995 Typ Platba
Doklad 06.06.1995 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 29.09.1995 Typ Interné listy
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 12.12.2002 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.12.2002 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 22.01.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 16.08.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode/prechode 16.08.2012 Typ Doručené
Plná moc 16.08.2012 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.08.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 16.08.2012 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 16.08.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 22.08.2012 Typ Platba
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.08.2012 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.08.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 04.10.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 19.04.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 10.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 10.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 10.10.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 10.10.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 10.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 10.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 10.10.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 10.10.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 11.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 11.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 11.10.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 11.10.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 11.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 04.11.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 04.11.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 04.11.2022 Typ Odoslané
POZ 73808
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 10.09.2012 Vivat Holdings Limited VIVAT HOLDINGS PLC
2 Prevod majiteľa 10.09.2012 Red Diamond Holdings Sárl Vivat Holdings Limited
3 Zápis alebo zmena zástupcu 10.09.2012 FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing. Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária
4 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 04.11.2022 Red Diamond Holdings Sárl Red Diamond Holdings Sárl
5 Zápis alebo zmena zástupcu 04.11.2022 HÖRMANN & PARTNERS s.r.o. FAJNOR IP s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku