Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 738-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  738-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  29.03.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  34, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  34 - Cigarety; cigary; krátke cigary (cigarillos); fajčiarske potreby; tabakové náhradky (nie na lekárske použitie); aerosóly na inhaláciu a ich nosné látky na použitie vo vodných fajkách; tabak; ústne vaporizéry pre fajčiarov, elektronické cigarety a aromatické prísady do ich náplní (okrem esenciálnych olejov) a kvapalné náplne do nich; zariadenia na ohrievanie tabaku alebo tabakových náhradiek na účely inhalácie; substancie na inhaláciu pomocou vodných fajok; elektronické cigarety fungujúce na princípe vodnej pary; elektronické cigarety ako náhrada tradičných cigariet obsahujúcich nikotín, decht.
35 - Maloobchodné služby s tabakovými výrobkami; maloobchodné služby s domácimi elektronickými zariadeniami; veľkoobchodné služby s elektronickými domácimi spotrebičmi; maloobchodné služby s jednorazovými elektronickými cigaretami prostredníctvom internetu; maloobchodné služby s elektronickými cigaretami bez obsahu nikotínu prostredníctvom internetu; veľkoobchodné služby s jednorazovými elektronickými cigaretami; veľkoobchodné služby s elektronickými cigaretami bez obsahu nikotínu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  VAPPE  
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Alibition s.r.o.; Pražákova 1008/69, 639 00 Brno; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Advokátní kancelář Mgr. Petr Žižka, LL.M.; Sedláčkova, 209/16, 301 00 Plzeň; CZ 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 738-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.04.2022 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 738-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 29.03.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 29.03.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 04.04.2022 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 07.07.2022 Typ Odoslané
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 07.07.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 26.07.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 26.07.2022 Typ Doručené
rozhodnutie o zamietnutí POZ (s vyjadrením) 22.09.2022 Typ Odoslané
POZ 738-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku