Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 73743
(111)  Trademark Number  175797 
(151)  Registration Date  29.09.1995 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  10.12.2012 
(210)  Application Number  73743 
(220)  Application Date  10.12.1992 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date  06.12.1995 
(511)  International Classification of Goods and Services  0, 07, 08, 09, 11, 16, 29, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  0 - (7,8,9,11,16,29,41) Tlačiarenské stroje, dosky, formy a litografia vrátane príslušenstva a náhradných dielov, stroje na prípravu kávy, sporáky a príslušenstvo, mraziace prístroje, chladničky, stroje na výrobu ľadu, pasterizátory na výrobu zmrzlinovej zmesi, výrobníky zmrzliny, konzervátory zmrzliny, chladiace a mraziace presklené vitríny a pulty, výrobníky ľadovej triešte, zariadenia na chladenie nápojov, umývacie stroje, sušičky a umývačky riadu, stroje na miesenie cesta, drvenie, trasenie a mletie, na výrobu šľahačky, na mletie mäsa, na sekanie zeleniny vrátane ručných strojčekov, mlynčeky na kávu, tiež s dávkovačmi a počítadlami, reštauračné automaty, automaty na výdaj kávy, čaju, nápojov, polievok a rýchleho občerstvenia po vhodení mince, všetky stroje na vybavenie kuchýň, hotelov, reštaurácií, škôl, obchodov, barov, cukrární a bistier, zverina; výtvarná a umelecká činnosť, umelecká agentúra.
07 - Neuvedené
08 - Neuvedené
09 - Neuvedené
11 - Neuvedené
16 - Neuvedené
29 - Neuvedené
41 - Neuvedené 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.01.03, 26.01.17, 26.01.18 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  C5 spol. s r. o.; 757 01 Jarcová 71; CZ 
(740)  Attorney(s)  Kubínyi Peter, Bc.; Piaristická 9, 911 01 Trenčín; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  10.12.2022 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.12.1995 12/1995 FG3M
2 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.03.2003 03/2003 TC3M
3 Obnovené ochranné známky 04.03.2003 03/2003 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 02.10.2013 10/2013 ND3M
 
POZ 73743
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 73743
S/N Item Name Date Type Document
1 Plná moc 10.12.1992 Type Delivered
2 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 08.09.1993 Type Payment
3 Spis Praha Type Delivered
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.08.1995 Type Sent document
5 Avízo o platbe 28.08.1995 Type Delivered
6 pokyn na zverejnenie POZ Type Internal Letter
7 Osvedčenie Type Delivered
8 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 02.12.2002 Type Delivered
9 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.12.2002 Type Delivered
10 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.12.2002 Type Payment
11 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 16.12.2002 Type Payment
12 Plná moc 19.12.2002 Type Delivered
13 dodatok k osvedčeniu OZ 22.01.2003 Type Sent document
14 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 10.12.2012 Type Delivered
15 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 11.12.2012 Type Delivered
16 vyžiadanie poplatku za obnovu 30.01.2013 Type Sent document
17 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 18.02.2013 Type Payment
18 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 22.03.2013 Type Sent document
19 Žiadosť o predĺženie lehoty - FAX 28.05.2013 Type Delivered
20 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 29.05.2013 Type Delivered
21 Plná moc 27.07.2013 Type Delivered
22 Plná moc 30.07.2013 Type Delivered
23 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 30.07.2013 Type Delivered
24 dodatok k osvedčeniu OZ 05.09.2013 Type Sent document
POZ 73743
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 13.01.2003 C5 spol. s r. o. C5 spol. s r. o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 06.08.2013 Kubínyi Peter, Bc.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku