Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 73742
(111)  Trademark Number  175796 
(151)  Registration Date  29.09.1995 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  10.12.2012 
(210)  Application Number  73742 
(220)  Application Date  10.12.1992 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date  06.12.1995 
(511)  International Classification of Goods and Services  05 
(511)  List of Classified Goods and Services  05 - Farmaceutické prípravky. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  DRAMAMINE 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Johnson & Johnson, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu New Jersey; One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001; US 
(740)  Attorney(s)  Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  10.12.2022 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.12.1995 12/1995 FG3M
2 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.06.2002 06/2002 TC3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.06.2002 06/2002 PC3M
4 Obnovené ochranné známky 04.03.2003 03/2003 ND3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 06.04.2006 04/2006 TC3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 06.04.2009 04/2009 PC3M
7 Obnovené ochranné známky 04.02.2013 02/2013 ND3M
 
POZ 73742
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 73742
S/N Item Name Date Type Document
1 Plná moc Type Delivered
2 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 31.08.1993 Type Payment
3 Plná moc 24.10.1994 Type Delivered
4 Spis Praha 10.12.1992 Type Delivered
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) Type Sent document
6 Avízo o platbe 24.08.1995 Type Delivered
7 pokyn na zverejnenie POZ Type Internal Letter
8 Osvedčenie Type Delivered
9 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.02.2002 Type Delivered
10 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 13.02.2002 Type Delivered
10a Doklad o prevode/prechode 13.02.2002 Type Delivered
10b Plná moc 13.02.2002 Type Delivered
11 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 26.02.2002 Type Payment
12 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 26.02.2002 Type Payment
13 pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 18.03.2002 Type Internal Letter
14 pokyn na zápis prevodu 18.03.2002 Type Internal Letter
15 dodatok k osvedčeniu OZ 24.04.2002 Type Sent document
16 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 03.12.2002 Type Delivered
16a Plná moc 03.12.2002 Type Delivered
17 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 10.12.2002 Type Payment
18 dodatok k osvedčeniu OZ 22.01.2003 Type Sent document
19 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.12.2005 Type Delivered
19a Plná moc 02.12.2005 Type Delivered
20 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.12.2005 Type Payment
21 dodatok k osvedčeniu OZ 06.03.2006 Type Sent document
22 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 10.07.2006 Type Delivered
22a Plná moc 10.07.2006 Type Delivered
23 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 17.07.2006 Type Payment
24 dodatok k osvedčeniu OZ 03.08.2006 Type Sent document
25 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 02.02.2009 Type Delivered
25a Plná moc 02.02.2009 Type Delivered
25b Doklad o prevode 02.02.2009 Type Delivered
26 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.02.2009 Type Payment
27 dodatok k osvedčeniu OZ 09.03.2009 Type Sent document
28 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 14.11.2012 Type Delivered
29 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 19.11.2012 Type Payment
30 dodatok k osvedčeniu OZ 07.01.2013 Type Sent document
POZ 73742
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 03.04.2002 FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing. Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 03.04.2002 Pharmacia & Upjohn Company The Upjohn Company
2 Prevod majiteľa 03.04.2002 Pharmacia Enterprises S. A. Pharmacia & Upjohn Company
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.02.2006 Pfizer Enterprises SARL Pharmacia Enterprises S. A.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 19.07.2006 Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
5 Prevod majiteľa 25.02.2009 Johnson & Johnson, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu New Jersey Pfizer Enterprises SARL
6 Zápis alebo zmena zástupcu 25.02.2009 Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku