Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 73737
(111)  Trademark Number  176215 
(151)  Registration Date  22.11.1995 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  10.12.2012 
(210)  Application Number  73737 
(220)  Application Date  10.12.1992 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date  07.02.1996 
(511)  International Classification of Goods and Services  03 
(511)  List of Classified Goods and Services  03 - Prípravky bieliace a iné pracie prostriedky, prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie, mydlá, výrobky voňavkárske, éterické oleje, vodičky na vlasy, zubné pasty. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  LIQUID-PLUMR 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  THE CLOROX COMPANY; 1221 Broadway, Oakland, California 94612; US 
(740)  Attorney(s)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  10.12.2022 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.02.1996 02/1996 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 09.01.2003 01/2003 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 04.02.2013 02/2013 ND3M
 
POZ 73737
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 73737
S/N Item Name Date Type Document
1 Spis Praha 10.12.1992 Type Delivered
2 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.07.1995 Type Sent document
3 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 28.09.1995 Type Delivered
4 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu Type Payment
5 pokyn na zverejnenie POZ 06.11.1995 Type Internal Letter
6 Osvedčenie Type Delivered
7 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 14.10.2002 Type Delivered
7a Plná moc 14.10.2002 Type Delivered
8 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 24.10.2002 Type Payment
9 dodatok k osvedčeniu OZ 20.11.2002 Type Sent document
10 Doklad 13.12.2002 Type Delivered
11 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 09.11.2012 Type Delivered
11a Plná moc 09.11.2012 Type Delivered
12 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 19.11.2012 Type Payment
13 dodatok k osvedčeniu OZ 07.01.2013 Type Sent document
POZ 73737
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku