Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 73710
(111)  Trademark Number  172829 
(151)  Registration Date  25.10.1994 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  10.12.2022 
(210)  Application Number  73710 
(220)  Application Date  10.12.1992 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date  12.01.1995 
(511)  International Classification of Goods and Services  32, 33 
(511)  List of Classified Goods and Services  32 - Alkoholické a nealkoholické nápoje.
33 - Alkoholické a nealkoholické nápoje. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.01.17, 26.01.18, 27.05.01 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Dittrich Emil; 17 Closson Dr., Toronto, Ontario M1C 3J2; CA 
(740)  Attorney(s)  Ing. Zuzana Gajdošíková - Patentová a známková kancelária; Ambroseho 5, 851 02 Bratislava 5; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  10.12.2032 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 12.01.1995 1/1995 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 04.03.2003 3/2003 ND3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.01.2013 1/2013 PC3M
4 Obnovené ochranné známky 02.01.2013 1/2013 ND3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.12.2022 23/2022 PC3M
6 Obnovené ochranné známky 07.12.2022 23/2022 ND3M
 
POZ 73710
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.12.2002 3 000,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 22.10.2012 27,00 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.10.2012 133,00 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.11.2022 15,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 04.11.2022 66,50 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 15.11.2022 15,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 73710
S/N Item Name Date Type Document Payment
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra Type Payment
Osvedčenie Type Delivered
Prihláška OZ 10.12.1992 Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.03.1994 Type Sent document
Plná moc 23.05.1994 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 23.05.1994 Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 30.05.1994 Type Sent document
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 06.06.1994 Type Payment
Vyjadrenie označenia 24.06.1994 Type Delivered
pokyn na zverejnenie POZ 27.06.1994 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 09.11.1994 Type Sent document
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 10.09.1996 Type Delivered
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 17.09.1996 Type Payment
pokyn na zápis prevodu 26.11.1997 Type Internal Letter
dodatok k osvedčeniu OZ 08.04.1998 Type Sent document
Žiadosť o opravu 17.04.1998 Type Delivered
Žiadosť o výpis z reg. OZ 02.03.1999 Type Delivered
p.na vyhotovenie výpisu z registra O 10.03.1999 Type Internal Letter
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 09.12.2002 Type Payment
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 09.12.2002 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 22.01.2003 Type Sent document
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 05.10.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode 05.10.2012 Type Delivered
Plná moc 05.10.2012 Type Delivered
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 05.10.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.10.2012 Type Payment
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 24.10.2012 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 03.12.2012 Type Sent document
Žiadosť o opravu 17.12.2012 Type Delivered
oprava dodatku k osvedčeniu 07.01.2013 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 14.04.2022 Type Delivered
Žiadosť o zápis prevodu 14.10.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode 14.10.2022 Type Delivered
Plná moc 14.10.2022 Type Delivered
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 14.10.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 14.10.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 14.10.2022 Type Sent document
Potvrdenie o podaní 14.10.2022 Type Sent document
Doplnenie materiálov 09.11.2022 Type Delivered
Doklad o prevode 09.11.2022 Type Delivered
vyžiadanie poplatku 11.11.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 21.11.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 21.11.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 21.11.2022 Type Sent document
POZ 73710
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
0 Prevod majiteľa Dynybyl, s. r. o.
1 Prevod majiteľa 28.11.2012 Dittrichová Eva, Ing. TRAMARK LTD.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 28.11.2012 Patentová a známková kancelária, Gajdošíková Zuzana, Ing. Advokátska, patentová a známková kancelária, Kajabová Monika, JUDr.
4 Prevod majiteľa 21.11.2022 Dittrich Emil Dittrichová Eva, Ing.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 21.11.2022 Ing. Zuzana Gajdošíková - Patentová a známková kancelária Patentová a známková kancelária, Gajdošíková Zuzana, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku