Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 737-2022
(111)  Číslo ochrannej známky  258351 
(151)  Dátum zápisu  06.09.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  06.09.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  737-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  01.04.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  25.05.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  28.09.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07, 12, 35, 37 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Vzdušné kondenzátory; vzduchové filtre do motorov; vzduchové chladiče; plniče karburátorov; zapaľovanie spaľovacích motorov; alternátory; kľukové hriadele; samomazacie ložiská; piestne krúžky; strojové alebo motorové ojnice; guľkové ložiská; žeraviace sviečky do dieselových motorov; vstrekovače motorových palív; karburátory; uhlíkové kefy; kompresory; turbokompresory; kondenzačně zariadenia; spojky, spojenia, styky, kĺby (časti motorov); remene dynama; hlavy valcov (časti motorov); štartéry motorov; odlučovače oleja z pary; mechanické navíjacie zariadenia; dynamá; čerpadlá (časti strojov a motorov); piesty valcov; pumpy na mazanie; hydraulické turbíny; zapaľovacie induktory; pneumatické kladivá; membrány čerpadiel; katalyzátory do motorov; piesty motorov; regulátory otáčok strojov a motorov; stroje a prístroje na čistenie (elektrické); ručné nástroje a náradie (nie na ručný pohon); ložiská prevodových hriadeľov; elektrické ručné vŕtačky; piesty (časti strojov alebo motorov); čerpadlá do vykurovacích zariadení; adhézne remene na kladky; odvádzače kondenzátu; nitovacie stroje; ventily (časti strojov a motorov); valčekové ložiská; krúžky guľkových ložísk; remene motorov; plniace dúchadlá; navijaky; mechanické navijaky na navíjanie hadíc; ventilátory motorov; motory na stlačený vzduch; kompresory (stroje); čerpadlá na stlačený vzduch; zapaľovacie sviečky do spaľovacích motorov; šetriče paliva do motorov; vložky do filtračných zariadení; ovládacie káble strojov a motorov; riadiace mechanizmy strojov a motorov; kompresory chladiacich zariadení; odlučovače vody, separátory; remene motorových ventilátorov; valce motorov; výfuky motorov; filtre ako časti strojov alebo motorov; hydraulické motory; palivové konvertory spaľovacích motorov (s vnútorným spaľovaním); chladiče motorov; hydraulický riadiaci mechanizmus strojov, motorov a hnacích strojov; pneumatický riadiaci mechanizmus strojov a motorov; kľukové skrine strojov a motorov; elektrické prilepovacie pištole; kardanové spojky; katalytické konvertory; výfukové potrubia motorov; príslušenstvo vysávačov na rozprašovanie osviežovačov vzduchu a dezinfekčných prípravkov; hadice vysávačov prachu; vysávače; hydraulické zariadenia na otváranie alebo zatváranie dverí (časti strojov); nakopávacie štartéry motocyklov; tlmiče motorov; pneumatické zariadenia na otváranie a zatváranie dverí (časti strojov); vrecká do vysávačov; plynové spájkovačky; elektrické spájkovačky; dúchadlá; samoregulačné palivové čerpadlá; kefové hubice na vysávače; nasávacie hubice na vysávače; elektrické skrutkovače; vačkové hriadele automobilových motorov; pneumatické zariadenia na odsávanie použitého oleja.
12 - Nákladné autá, kamióny; automobilové podvozky; podvozky vozidiel; spojky pozemných vozidiel; nápravy vozidiel; stierače; nákladné dodávkové autá; brzdy vozidiel; motory do pozemných vozidiel; hnacie motory do pozemných vozidiel; prevodovky do pozemných vozidiel; motocykle; podvozky automobilov; dopravné prostriedky na pohyb po zemi, vo vzduchu, po vode alebo po koľajniciach; osobné automobily; automobily; tlmiče automobilov; brzdové čeľuste na vozidlá; brzdové dielce do vozidiel; spojlery na vozidlá; brzdové platničky na automobily; automobilové brzdové kotúče; ťahače.
35 - Reklama; sprostredkovateľne práce; marketing; obchodné sprostredkovateľské služby.
37 - Údržba a opravy motorových vozidiel; autoservisy (údržba a tankovanie); údržba vozidiel. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  STABO PARTS 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  STABO, s.r.o.; Dunajská 1, Bratislava 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  01.04.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 25.05.2022 10/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 28.09.2022 18/2022 FG3M
 
POZ 737-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.04.2022 186,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 737-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 01.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Zoznam tovarov a služieb (SR) 01.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 04.04.2022 Typ Doručené
výsledok rešerše 10.05.2022 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.09.2022 Typ Odoslané
POZ 737-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku