Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 73568
(111)  Trademark Number  177607 
(151)  Registration Date  17.02.1997 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  03.12.2022 
(210)  Application Number  73568 
(220)  Application Date  03.12.1992 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date  07.05.1997 
(511)  International Classification of Goods and Services  39 
(511)  List of Classified Goods and Services  39 - Prenájom automobilov. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  27.05.01, 26.11.13 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Vanguard Trademark Holdings USA LLC, a Delaware limited liability company; 600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105; US 
(740)  Attorney(s)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 16614/36, Bratislava-Ružinov 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  03.12.2032 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.05.1997 5/1997 FG3M
2 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.06.2003 6/2003 TC3M
3 Obnovené ochranné známky 03.06.2003 6/2003 ND3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 06.07.2007 7/2007 PC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 06.07.2007 7/2007 PC3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 06.07.2007 7/2007 PC3M
7 Zmeny v údajoch o majiteľoch 06.08.2012 8/2012 TC3M
8 Obnovené ochranné známky 06.08.2012 8/2012 ND3M
9 Obnovené ochranné známky 11.01.2023 1/2023 ND3M
 
POZ 73568
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.03.2003 200,00 SKK
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 03.03.2003 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 03.03.2003 3 000,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 05.04.2007 600,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 05.04.2007 600,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 05.04.2007 600,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.04.2012 6,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.04.2012 6,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 20.04.2012 132,50 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 18.11.2022 66,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 73568
S/N Item Name Date Type Document Payment
F0021 Poplatok Type Payment
F0021 Poplatok Type Payment
F0021 Poplatok Type Payment
F0021 Poplatok Type Payment
F0021 Poplatok Type Payment
vyžiadanie poplatku Type Sent document
vyžiadanie poplatku Type Sent document
Spis Praha 03.12.1992 Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.02.1995 Type Sent document
rozhodnutie o zastavení konania (§ 28 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z.z.) 30.06.1995 Type Sent document
Žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty 07.12.1995 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 07.12.1995 Type Delivered
Prevzatie zastúpenia 22.12.1995 Type Delivered
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 22.12.1995 Type Delivered
Žiadosť o zmenu 22.12.1995 Type Delivered
Plná moc 11.01.1996 Type Delivered
Vyjadrenie označenia 02.10.1996 Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 25.10.1996 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 31.10.1996 Type Delivered
Doklad 21.11.1996 Type Delivered
pokyn na zverejnenie POZ 17.02.1997 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.04.1997 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 28.11.2002 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 28.11.2002 Type Delivered
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 28.11.2002 Type Delivered
vyžiadanie poplatku 24.02.2003 Type Sent document
vyžiadanie poplatku 24.02.2003 Type Sent document
vyžiadanie poplatku 24.02.2003 Type Sent document
odstránenie nedostatkov žiadosti o zmenu zápisu zástupcu OZ 24.02.2003 Type Sent document
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 05.03.2003 Type Payment
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 05.03.2003 Type Payment
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 05.03.2003 Type Payment
Plná moc 04.04.2003 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 16.04.2003 Type Sent document
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 23.10.2003 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.10.2003 Type Delivered
rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 19.01.2004 Type Sent document
rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 19.01.2004 Type Sent document
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 21.03.2007 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode 21.03.2007 Type Delivered
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 21.03.2007 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode 21.03.2007 Type Delivered
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 21.03.2007 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode 21.03.2007 Type Delivered
Plná moc 05.04.2007 Type Delivered
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.04.2007 Type Payment
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.04.2007 Type Payment
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.04.2007 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 07.06.2007 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.04.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad 12.04.2012 Type Delivered
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 12.04.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 20.04.2012 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 20.04.2012 Type Delivered
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 24.04.2012 Type Payment
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 24.04.2012 Type Payment
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 24.04.2012 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 04.07.2012 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 07.04.2022 Type Delivered
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 14.11.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Potvrdenie o podaní 15.11.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 09.12.2022 Type Sent document
POZ 73568
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 14.04.2003 National Car Rental System Inc. National Car Rental System, Inc.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 14.04.2003 Suchoňová Katarína, JUDr. Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.
3 Prevod majiteľa 07.05.2007 National Car Rental System LLC, a Delaware limited liability company National Car Rental System Inc.
4 Prevod majiteľa 07.05.2007 Vanguard Trademark Holdings S.á r.l., a private limited company organized and existing under the laws of Luxembourg National Car Rental System LLC, a Delaware limited liability company
5 Prevod majiteľa 07.05.2007 Vanguard Trademark Holdings USA LLC, a Delaware limited liability company Vanguard Trademark Holdings S.á r.l., a private limited company organized and existing under the laws of Luxembourg
6 Zápis alebo zmena zástupcu 07.05.2007 ŽOVICOVÁ - ŽOVIC, Patentová, známková a právna kancelária, Žovicová Viera, Mgr. Suchoňová Katarína, JUDr.
7 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 08.06.2012 Vanguard Trademark Holdings USA LLC, a Delaware limited liability company Vanguard Trademark Holdings USA LLC, a Delaware limited liability company
8 Zápis alebo zmena zástupcu 08.06.2012 ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária ŽOVICOVÁ - ŽOVIC, Patentová, známková a právna kancelária, Žovicová Viera, Mgr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku