Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 73341
(111)  Trademark Number  174484 
(151)  Registration Date  11.05.1995 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  26.11.2022 
(210)  Application Number  73341 
(220)  Application Date  26.11.1992 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date  09.08.1995 
(511)  International Classification of Goods and Services  25 
(511)  List of Classified Goods and Services  25 - Pletený tovar, pančuchy, pančuchové nohavice. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  BODY TONERS 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  HBI Branded Apparel Enterprises, LLC; 1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105; US 
(740)  Attorney(s)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  26.11.2032 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 09.08.1995 8/1995 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 04.03.2003 3/2003 ND3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.04.2007 4/2007 PC3M
4 Obnovené ochranné známky 05.11.2012 11/2012 ND3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.02.2020 2/2020 PC3M
6 Obnovené ochranné známky 07.12.2022 23/2022 ND3M
 
POZ 73341
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 19.11.2002 3 000,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 25.01.2007 600,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 31.08.2012 132,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.12.2019 15,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 08.11.2022 66,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 73341
S/N Item Name Date Type Document Payment
Osvedčenie Type Delivered
Spis Praha Type Delivered
pokyn na zverejnenie POZ Type Internal Letter
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.02.1995 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 27.03.1995 Type Delivered
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 07.04.1995 Type Payment
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 14.11.2002 Type Delivered
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.11.2002 Type Payment
Plná moc 13.12.2002 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 22.01.2003 Type Sent document
Plná moc 17.01.2007 Type Delivered
Doklad o prevode 17.01.2007 Type Delivered
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 17.01.2007 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 29.01.2007 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 05.03.2007 Type Sent document
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 31.08.2012 Type Delivered
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.09.2012 Type Payment
Plná moc 10.09.2012 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 04.10.2012 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 06.12.2019 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 06.12.2019 Type Delivered
Žiadosť o zápis prevodu 06.12.2019 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode 06.12.2019 Type Delivered
Plná moc 06.12.2019 Type Delivered
Sprievodný list 06.12.2019 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 06.12.2019 Type Delivered
Žiadosť o zápis prechodu 06.12.2019 Type Delivered
Doklad o prechode 06.12.2019 Type Delivered
Plná moc 06.12.2019 Type Delivered
Sprievodný list 06.12.2019 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 06.12.2019 Type Delivered
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.12.2019 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 17.01.2020 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 31.03.2022 Type Delivered
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 28.10.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Sprievodný list 28.10.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 31.10.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 22.11.2022 Type Sent document
POZ 73341
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 02.02.2007 HBI Branded Apparel Limited, Inc. Sara Lee Corporation
2 Zápis alebo zmena zástupcu 02.02.2007 HBI Branded Apparel Enterprises, LLC HBI Branded Apparel Limited, Inc.
FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing. PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 09.01.2020 HÖRMANN & PARTNERS s.r.o. FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku