Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 73208
(111)  Trademark Number  176604 
(151)  Registration Date  28.02.1996 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  20.11.2012 
(210)  Application Number  73208 
(220)  Application Date  20.11.1992 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date  05.06.1996 
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 16, 35, 39, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Telefónne zoznamy, zoznamy adries, periodiká, sprievodca, kalendáre, ročenky, všetko na všetkých druhoch nosičov; tlačiarenské výrobky všetkých druhov; priamy marketing, rozosielanie tlačiarenských výrobkov všetkých druhov vrátane tlačiarenských výrobkov reklamného charakteru; telematika (spojové služby); komercionalizácia a publicita v uvedených publikáciách; reklamná činnosť akéhokoľvek druhu.
16 - Telefónne zoznamy, zoznamy adries, periodiká, sprievodca, kalendáre, ročenky, všetko na všetkých druhoch nosičov; tlačiarenské výrobky všetkých druhov; priamy marketing, rozosielanie tlačiarenských výrobkov všetkých druhov vrátane tlačiarenských výrobkov reklamného charakteru; telematika (spojové služby); komercionalizácia a publicita v uvedených publikáciách; reklamná činnosť akéhokoľvek druhu.
35 - Telefónne zoznamy, zoznamy adries, periodiká, sprievodca, kalendáre, ročenky, všetko na všetkých druhoch nosičov; tlačiarenské výrobky všetkých druhov; priamy marketing, rozosielanie tlačiarenských výrobkov všetkých druhov vrátane tlačiarenských výrobkov reklamného charakteru; telematika (spojové služby); komercionalizácia a publicita v uvedených publikáciách; reklamná činnosť akéhokoľvek druhu.
39 - Telefónne zoznamy, zoznamy adries, periodiká, sprievodca, kalendáre, ročenky, všetko na všetkých druhoch nosičov; tlačiarenské výrobky všetkých druhov; priamy marketing, rozosielanie tlačiarenských výrobkov všetkých druhov vrátane tlačiarenských výrobkov reklamného charakteru; telematika (spojové služby); komercionalizácia a publicita v uvedených publikáciách; reklamná činnosť akéhokoľvek druhu.
41 - Telefónne zoznamy, zoznamy adries, periodiká, sprievodca, kalendáre, ročenky, všetko na všetkých druhoch nosičov; tlačiarenské výrobky všetkých druhov; priamy marketing, rozosielanie tlačiarenských výrobkov všetkých druhov vrátane tlačiarenských výrobkov reklamného charakteru; telematika (spojové služby); komercionalizácia a publicita v uvedených publikáciách; reklamná činnosť akéhokoľvek druhu. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  ZLATÉ LISTY 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  MEDIATEL spol. s r.o.; Miletičova 21, 821 08 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  20.11.2022 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.06.1996 6/1996 FG3M
2 Zmeny v údajoch o majiteľoch 09.01.2003 1/2003 TC3M
3 Obnovené ochranné známky 09.01.2003 1/2003 ND3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.12.2003 12/2003 PC3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 02.12.2003 12/2003 TC3M
6 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 04.05.2004 5/2004 QB3M
7 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 04.05.2004 5/2004 PD3M
8 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 05.10.2004 10/2004 PE3M
9 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 05.10.2004 10/2004 PD3M
10 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 01.12.2005 12/2005 PD3M
11 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 02.03.2006 3/2006 PE3M
12 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 04.05.2006 5/2006 PD3M
13 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 05.12.2008 12/2008 PE3M
14 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 07.01.2009 1/2009 PE3M
15 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 07.01.2009 1/2009 PD3M
16 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 04.03.2011 3/2011 PE3M
17 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 04.03.2011 3/2011 PD3M
18 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 02.01.2013 1/2013 PE3M
19 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.06.2013 6/2013 PC3M
20 Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na ochranné známky 03.06.2013 6/2013 QC3M
21 Obnovené ochranné známky 03.06.2013 6/2013 ND3M
 
 
  Licence Holder(s) 
S/N Title Kind Effectiveness from Status
  • 35924025 1 MEDIATEL, spol. s r. o. nevýlučná 08.03.2004 neplatná
 
POZ 73208
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.01.2002 3 000,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.01.2002 200,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 17.09.2003 600,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.09.2003 200,00 SKK
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 27.02.2004 500,00 SKK
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 24.03.2004 500,00 SKK
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 07.07.2004 500,00 SKK
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 07.07.2004 500,00 SKK
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 23.09.2005 500,00 SKK
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 20.01.2006 500,00 SKK
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 20.01.2006 500,00 SKK
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 21.10.2008 500,00 SKK
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 14.11.2008 500,00 SKK
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 14.11.2008 500,00 SKK
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 02.12.2010 6,00 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 11.01.2011 16,50 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 11.01.2011 16,50 EUR
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 30.03.2012 15,00 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 27.09.2012 16,50 EUR
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 25.01.2013 266,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 07.03.2013 27,00 EUR
40 Doplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 08.03.2013 33,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 73208
S/N Item Name Date Type Document Payment
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu Type Payment
Osvedčenie Type Delivered
Spis Praha Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 15.08.1995 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 24.10.1995 Type Delivered
Osvedčenie 25.10.1995 Type Delivered
pokyn na zverejnenie POZ 30.11.1995 Type Internal Letter
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.01.2002 Type Delivered
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 15.01.2002 Type Delivered
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 25.01.2002 Type Payment
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 25.01.2002 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 20.11.2002 Type Sent document
Plná moc 09.09.2003 Type Delivered
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 09.09.2003 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 09.09.2003 Type Delivered
Doklad o prevode/prechode 09.09.2003 Type Delivered
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 19.09.2003 Type Payment
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.09.2003 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 07.10.2003 Type Sent document
Licenčná zmluva 17.02.2004 Type Delivered
Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 17.02.2004 Type Delivered
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 02.03.2004 Type Payment
Plná moc 23.03.2004 Type Delivered
Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 23.03.2004 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad 23.03.2004 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 24.03.2004 Type Sent document
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 29.03.2004 Type Payment
Zmluva 31.03.2004 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 02.04.2004 Type Sent document
Plná moc 31.05.2004 Type Delivered
Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 31.05.2004 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 31.05.2004 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad 31.05.2004 Type Delivered
Doklad 31.05.2004 Type Delivered
Plná moc 11.06.2004 Type Delivered
vyžiadanie poplatku 17.06.2004 Type Sent document
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 08.07.2004 Type Payment
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 08.07.2004 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 27.07.2004 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 27.07.2004 Type Sent document
Plná moc 23.09.2005 Type Delivered
Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 23.09.2005 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad 23.09.2005 Type Delivered
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 29.09.2005 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 11.10.2005 Type Sent document
Plná moc 19.01.2006 Type Delivered
Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 19.01.2006 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 19.01.2006 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad 19.01.2006 Type Delivered
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 24.01.2006 Type Payment
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 24.01.2006 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 10.02.2006 Type Sent document
výsledok prieskumu žiadosti o zápis záložného práva 16.02.2006 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 06.03.2006 Type Delivered
Doklad 06.03.2006 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 17.03.2006 Type Sent document
Plná moc 25.09.2008 Type Delivered
Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 25.09.2008 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad 25.09.2008 Type Delivered
Doklad o podniku/podnikateľovi 25.09.2008 Type Delivered
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 22.10.2008 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 28.10.2008 Type Sent document
Plná moc 07.11.2008 Type Delivered
Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 07.11.2008 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 07.11.2008 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Zmluva 07.11.2008 Type Delivered
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 18.11.2008 Type Payment
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 18.11.2008 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 25.11.2008 Type Sent document
Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 24.11.2010 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 06.12.2010 Type Payment
sprievodný list k výpisu z registra OZ 09.12.2010 Type Sent document
Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 12.01.2011 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 12.01.2011 Type Delivered
Zmluva 12.01.2011 Type Delivered
Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 12.01.2011 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad 12.01.2011 Type Delivered
Plná moc 12.01.2011 Type Delivered
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 14.01.2011 Type Payment
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 14.01.2011 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 21.01.2011 Type Sent document
Výpoveď plnej moci 26.10.2011 Type Delivered
Žiadosť o zastavenie konania (prevod, licencia atď) 31.10.2011 Type Delivered
Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 24.02.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Oznámenie 05.03.2012 Type Delivered
vyžiadanie poplatku 07.03.2012 Type Sent document
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 02.04.2012 Type Payment
druhopis osvedčenia o zápise OZ do registra 10.04.2012 Type Sent document
Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 10.08.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad 10.08.2012 Type Delivered
Žiadosť inde neuvedená 10.08.2012 Type Delivered
Výpoveď plnej moci 10.08.2012 Type Delivered
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 28.09.2012 Type Payment
všeobecný referátnik 08.11.2012 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 13.11.2012 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.12.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode 17.12.2012 Type Delivered
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote 27.12.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 28.01.2013 Type Payment
Žiadosť inde neuvedená 31.01.2013 Type Delivered
vyžiadanie poplatku 08.03.2013 Type Sent document
vyžiadanie poplatku za obnovu 08.03.2013 Type Sent document
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.03.2013 Type Payment
40 Doplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 11.03.2013 Type Payment
Žiadosť o opravu 17.04.2013 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 02.05.2013 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 25.03.2022 Type Delivered
POZ 73208
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 31.10.2002 MEDIATEL, spol. s r. o. MEDIATEL, spol. s r. o.
2 Prevod majiteľa 26.09.2003 CBO Czech, s. r. o. MEDIATEL, spol. s r. o.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 26.09.2003 MEDIATEL, spol. s r. o. CBO Czech, s. r. o.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 26.09.2003 BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Bachratá Magdaléna, Mgr. BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Bachratá Magdaléna, Mgr.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 06.11.2012 BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Bachratá Magdaléna, Mgr.
6 Prevod majiteľa 29.04.2013 MEDIATEL spol. s r.o. MEDIATEL, spol. s r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku