Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 73196
(111)  Trademark Number  175879 
(151)  Registration Date  03.10.1995 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  20.11.2022 
(210)  Application Number  73196 
(220)  Application Date  20.11.1992 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date  06.12.1995 
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 28 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Elektronické hry, počítačové hry, počítačový softvér, hračky, hry, rôzne veci na hranie a digitálne hry.
28 - Elektronické hry, počítačové hry, počítačový softvér, hračky, hry, rôzne veci na hranie a digitálne hry. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  MASTERMIND 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Hasbro, Inc.; 1027 Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862; US 
(740)  Attorney(s)  JUDr. Eva Bušová, advokátka; Tobrucká 6, Bratislava-Staré Mesto 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  20.11.2032 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.12.1995 12/1995 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 04.03.2003 3/2003 ND3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.01.2009 1/2009 PC3M
4 Obnovené ochranné známky 04.06.2012 6/2012 ND3M
5 Obnovené ochranné známky 21.12.2022 24/2022 ND3M
 
POZ 73196
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.11.2002 3 000,00 SKK
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 18.09.2008 200,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 18.09.2008 800,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.04.2012 132,50 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 03.11.2022 133,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 73196
S/N Item Name Date Type Document Payment
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa Type Payment
Osvedčenie Type Delivered
Spis Praha Type Delivered
Plná moc 25.03.1994 Type Delivered
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 25.03.1994 Type Delivered
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 12.04.1994 Type Payment
Doklad 25.06.1994 Type Delivered
pokyn na zverejnenie POZ 20.09.1995 Type Internal Letter
Žiadosť o zmenu adresy 15.10.1999 Type Delivered
pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 14.03.2000 Type Internal Letter
dodatok k osvedčeniu OZ 05.05.2000 Type Sent document
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 19.11.2002 Type Delivered
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 21.11.2002 Type Delivered
Plná moc 28.11.2002 Type Delivered
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 28.11.2002 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 22.01.2003 Type Sent document
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 16.09.2008 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode 16.09.2008 Type Delivered
Plná moc 16.09.2008 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 16.09.2008 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 22.09.2008 Type Payment
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 22.09.2008 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 08.12.2008 Type Sent document
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 10.04.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 16.04.2012 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 09.05.2012 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 25.03.2022 Type Delivered
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 27.10.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Potvrdenie o podaní 27.10.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 25.11.2022 Type Sent document
POZ 73196
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
0 Prevod majiteľa INVICTA TOYS and GAMES LIMITED
1 Prevod majiteľa 18.11.2008 Hasbro, Inc. INVICTA TOYS & GAMES LIMITED
2 Zápis alebo zmena zástupcu 18.11.2008 Bušová Eva, JUDr., advokátka PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku