Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 73117A
(111)  Číslo ochrannej známky  177671A 
(151)  Dátum zápisu  19.02.1997 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  18.11.2022 
(210)  Číslo prihlášky  73117A 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.11.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.05.1997 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 39, 40, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Marketing, propagácia, inzercia.
39 - Dovoz a vývoz, doprava a preprava.
40 - Spracovanie materiálov najmä kovov a plastov.
41 - Vzdelávanie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.15.01, 24.15.11, 27.05.01, 03.07.17 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ŠKODA AUTO a.s.; tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ  22.11.2011 
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  18.11.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Čiastočné prevody ochranných známok 04.01.2012 1/2012 PG3M
2 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.05.2012 5/2012 TC3M
3 Obnovené ochranné známky 03.12.2012 12/2012 ND3M
4 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 04.12.2014 12/2014 QB3M
5 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 04.12.2014 12/2014 QB3M
6 Zmeny v údajoch o majiteľoch 02.10.2015 10/2015 TC3M
7 Obnovené ochranné známky 24.08.2022 16/2022 ND3M
8 Prevody a prechody práv na ochranné známky 24.11.2022 22/2022 PC3M
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 35912099 1 Pars nova a.s.; Žerotínova 1833/56, 787 01 Šumperk; CZ nevýlučná 24.10.2014 platná
  • 35912100 2 ŠKODA VAGONKA a.s.; 1. máje 3176/102, 703 00 Ostrava, Moravská Ostrava; CZ nevýlučná 24.10.2014 platná
 
POZ 73117A
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 29.02.2012 6,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 24.09.2012 149,00 EUR
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 01.07.2014 17,00 EUR
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 01.07.2014 17,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.05.2015 7,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 20.07.2022 153,00 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.08.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 73117A
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 07.12.2011 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.02.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 27.02.2012 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.03.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 10.04.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 20.09.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 20.09.2012 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.09.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 08.11.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 30.06.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 30.06.2014 Typ Doručené
Zmluva 30.06.2014 Typ Doručené
Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 30.06.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 30.06.2014 Typ Doručené
Zmluva 30.06.2014 Typ Doručené
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 03.07.2014 Typ Platba
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 03.07.2014 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 06.11.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 26.05.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad 26.05.2015 Typ Doručené
Plná moc 26.05.2015 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 01.06.2015 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 08.09.2015 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 02.12.2019 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 24.01.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 27.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 27.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 28.06.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 25.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 25.07.2022 Typ Doručené
Plná moc 25.07.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 25.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 25.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 26.07.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 27.07.2022 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 12.09.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 21.10.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 21.10.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 21.10.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 21.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.10.2022 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 04.11.2022 Typ Odoslané
POZ 73117A
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 13.01.2020 ŠKODA TRANSPORTATION a.s. ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Mgr. Lukáš Lorenc, advokát, LORENC IP advokátní a patentová kancelář s.r.o. Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 26.08.2015 ŠKODA TRANSPORTATION a.s. ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
3 Prevod majiteľa 04.11.2022 ŠKODA AUTO a.s. ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
4 Ukončenie zastupovania 04.11.2022 LORENC IP, advokátní a patentová kancelář s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku