Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 73117
(111)  Číslo ochrannej známky  177671 
(151)  Dátum zápisu  19.02.1997 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  18.11.2022 
(210)  Číslo prihlášky  73117 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.11.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.05.1997 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  37, 39, 41, 42, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  37 - Stavebníctvo, vykonávanie opráv a údržba.
39 - Skladovanie.
41 - Prevádzkovanie kultúrnych a športových zariadení.
42 - Projekcia.
43 - Rekreačné, ubytovacie a stravovacie služby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.15.01, 24.15.11, 27.05.01, 03.07.17 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ŠKODA AUTO a.s.; tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  18.11.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.05.1997 5/1997 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 04.02.2003 2/2003 ND3M
3 Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na ochranné známky 03.11.2005 11/2005 QC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.07.2008 7/2008 PC3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 07.07.2010 7/2010 TC3M
6 Čiastočné prevody ochranných známok 04.01.2012 1/2012 PG3M
7 Obnovené ochranné známky 03.12.2012 12/2012 ND3M
8 Zmeny v údajoch o majiteľoch 08.01.2019 1/2019 TC3M
9 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.03.2020 3/2020 TC3M
10 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 13.01.2021 1/2021 QB3M
11 Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na ochranné známky 23.03.2022 6/2022 QC3M
12 Obnovené ochranné známky 24.08.2022 16/2022 ND3M
13 Prevody a prechody práv na ochranné známky 24.11.2022 22/2022 PC3M
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 35908472 1 ŠKODA SLOVAKIA, s. r. o.; Okružná 5, 918 64 Trnava; SK nevýlučná 11.11.1998 neplatná
  • 35908473 2 ŠKODOVKA s.r.o.; Medená 91/4, 811 02 Bratislava-Staré Mesto; SK nevýlučná 23.11.2020 neplatná
 
POZ 73117
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 13.11.2002 3 000,00 SKK
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 04.07.2005 500,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.03.2008 800,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.04.2010 6,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 20.05.2011 26,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.09.2012 165,50 EUR
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 11.11.2020 20,00 EUR
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 26.01.2022 20,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 20.07.2022 173,00 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.08.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 73117
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia Typ Platba
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu Typ Platba
Spis Praha Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) Typ Odoslané
Doklad o podniku/podnikateľovi 22.03.1995 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 24.01.1997 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 17.02.1997 Typ Interné listy
Urgencia 01.04.1997 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.04.1997 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 29.06.1998 Typ Doručené
Doklad 22.07.1998 Typ Doručené
pokyn na zápis licencie 29.09.1998 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 15.01.1999 Typ Odoslané
Plná moc 12.11.2002 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 12.11.2002 Typ Doručené
Doklad 12.11.2002 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 15.11.2002 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 18.12.2002 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 01.07.2005 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad 01.07.2005 Typ Doručené
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 07.07.2005 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 03.10.2005 Typ Odoslané
Plná moc 29.02.2008 Typ Doručené
Doklad o prevode 29.02.2008 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 29.02.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 05.03.2008 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 11.03.2008 Typ Odoslané
Doklad 24.04.2008 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 10.06.2008 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 01.04.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad 01.04.2010 Typ Doručené
Plná moc 01.04.2010 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.04.2010 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 10.06.2010 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 19.05.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad 19.05.2011 Typ Doručené
Doklad o prevode/prechode 19.05.2011 Typ Doručené
Plná moc 19.05.2011 Typ Doručené
Plná moc 19.05.2011 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 27.05.2011 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 20.09.2011 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 13.10.2011 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 07.12.2011 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 25.09.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 25.09.2012 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 28.09.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 08.11.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 22.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 22.10.2018 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 22.10.2018 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 12.12.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 02.12.2019 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 24.01.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 27.01.2020 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 27.01.2020 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 05.02.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 02.11.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Licenčná zmluva 02.11.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 02.11.2020 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 05.11.2020 Typ Odoslané
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 12.11.2020 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 30.11.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis ukončenia licenčnej zmluvy do registra 20.12.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Príloha inde neuvedená 20.12.2021 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 14.01.2022 Typ Odoslané
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 27.01.2022 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 11.03.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o opravu 02.05.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 02.05.2022 Typ Odoslané
oprava dodatku k osvedčeniu 05.05.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 27.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 27.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 28.06.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 25.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 25.07.2022 Typ Doručené
Plná moc 25.07.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 25.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 25.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 26.07.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 27.07.2022 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 30.08.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 21.10.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 21.10.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 21.10.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 21.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.10.2022 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 27.10.2022 Typ Odoslané
POZ 73117
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 06.05.2008 ŠKODA HOLDING a. s. ŠKODA, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 06.05.2008 Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária
3 Zápis alebo zmena zástupcu 14.01.2020 ŠKODA INVESTMENT a.s. ŠKODA HOLDING a. s.
Mgr. Lukáš Lorenc, advokát, LORENC IP advokátní a patentová kancelář s.r.o. Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária
4 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 05.12.2018 ŠKODA INVESTMENT a.s. ŠKODA INVESTMENT a.s.
5 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 30.01.2020 ŠKODA INVESTMENT a.s. ŠKODA INVESTMENT a.s.
6 Prevod majiteľa 27.10.2022 ŠKODA AUTO a.s. ŠKODA INVESTMENT a.s.
7 Ukončenie zastupovania 27.10.2022 LORENC IP, advokátní a patentová kancelář s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku