Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 73117
(111)  Trademark Number  177671 
(151)  Registration Date  19.02.1997 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  18.11.2022 
(210)  Application Number  73117 
(220)  Application Date  18.11.1992 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date  07.05.1997 
(511)  International Classification of Goods and Services  37, 39, 41, 42, 43 
(511)  List of Classified Goods and Services  37 - Stavebníctvo, vykonávanie opráv a údržba.
39 - Skladovanie.
41 - Prevádzkovanie kultúrnych a športových zariadení.
42 - Projekcia.
43 - Rekreačné, ubytovacie a stravovacie služby. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  24.15.01, 24.15.11, 27.05.01, 03.07.17 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  ŠKODA AUTO a.s.; tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav; CZ 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  18.11.2032 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.05.1997 5/1997 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 04.02.2003 2/2003 ND3M
3 Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na ochranné známky 03.11.2005 11/2005 QC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.07.2008 7/2008 PC3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 07.07.2010 7/2010 TC3M
6 Čiastočné prevody ochranných známok 04.01.2012 1/2012 PG3M
7 Obnovené ochranné známky 03.12.2012 12/2012 ND3M
8 Zmeny v údajoch o majiteľoch 08.01.2019 1/2019 TC3M
9 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.03.2020 3/2020 TC3M
10 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 13.01.2021 1/2021 QB3M
11 Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na ochranné známky 23.03.2022 6/2022 QC3M
12 Obnovené ochranné známky 24.08.2022 16/2022 ND3M
13 Prevody a prechody práv na ochranné známky 24.11.2022 22/2022 PC3M
 
 
  Licence Holder(s) 
S/N Title Kind Effectiveness from Status
  • 35908472 1 ŠKODA SLOVAKIA, s. r. o. nevýlučná 11.11.1998 neplatná
  • 35908473 2 ŠKODOVKA s.r.o. nevýlučná 23.11.2020 neplatná
 
POZ 73117
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 13.11.2002 3 000,00 SKK
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 04.07.2005 500,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.03.2008 800,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.04.2010 6,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 20.05.2011 26,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.09.2012 165,50 EUR
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 11.11.2020 20,00 EUR
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 26.01.2022 20,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 20.07.2022 173,00 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.08.2022 15,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 73117
S/N Item Name Date Type Document Payment
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia Type Payment
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa Type Payment
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu Type Payment
Spis Praha Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) Type Sent document
Doklad o podniku/podnikateľovi 22.03.1995 Type Delivered
Odpoveď na správu úradu 24.01.1997 Type Delivered
pokyn na zverejnenie POZ 17.02.1997 Type Internal Letter
Urgencia 01.04.1997 Type Delivered
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.04.1997 Type Sent document
Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 29.06.1998 Type Delivered
Doklad 22.07.1998 Type Delivered
pokyn na zápis licencie 29.09.1998 Type Internal Letter
dodatok k osvedčeniu OZ 15.01.1999 Type Sent document
Plná moc 12.11.2002 Type Delivered
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 12.11.2002 Type Delivered
Doklad 12.11.2002 Type Delivered
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 15.11.2002 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 18.12.2002 Type Sent document
Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 01.07.2005 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad 01.07.2005 Type Delivered
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 07.07.2005 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 03.10.2005 Type Sent document
Plná moc 29.02.2008 Type Delivered
Doklad o prevode 29.02.2008 Type Delivered
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 29.02.2008 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 05.03.2008 Type Payment
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 11.03.2008 Type Sent document
Doklad 24.04.2008 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 10.06.2008 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 01.04.2010 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad 01.04.2010 Type Delivered
Plná moc 01.04.2010 Type Delivered
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.04.2010 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 10.06.2010 Type Sent document
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 19.05.2011 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad 19.05.2011 Type Delivered
Doklad o prevode/prechode 19.05.2011 Type Delivered
Plná moc 19.05.2011 Type Delivered
Plná moc 19.05.2011 Type Delivered
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 27.05.2011 Type Payment
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 20.09.2011 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 13.10.2011 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 07.12.2011 Type Sent document
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 25.09.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 25.09.2012 Type Delivered
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 28.09.2012 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 08.11.2012 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 22.10.2018 Type Delivered
Plná moc 22.10.2018 Type Delivered
Výpis z obchodného registra 22.10.2018 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 12.12.2018 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 02.12.2019 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 24.01.2020 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 27.01.2020 Type Delivered
Výpis z obchodného registra 27.01.2020 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 05.02.2020 Type Sent document
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 02.11.2020 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Licenčná zmluva 02.11.2020 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 02.11.2020 Type Delivered
vyžiadanie poplatku 05.11.2020 Type Sent document
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 12.11.2020 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 30.11.2020 Type Sent document
Žiadosť o zápis ukončenia licenčnej zmluvy do registra 20.12.2021 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Príloha inde neuvedená 20.12.2021 Type Delivered
vyžiadanie poplatku 14.01.2022 Type Sent document
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 27.01.2022 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 11.03.2022 Type Sent document
Žiadosť o opravu 02.05.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 02.05.2022 Type Sent document
oprava dodatku k osvedčeniu 05.05.2022 Type Sent document
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 27.06.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 27.06.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 28.06.2022 Type Sent document
Žiadosť o zápis prevodu 25.07.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode 25.07.2022 Type Delivered
Plná moc 25.07.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 25.07.2022 Type Delivered
Sprievodný list 25.07.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 26.07.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 27.07.2022 Type Sent document
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 30.08.2022 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 21.10.2022 Type Delivered
Doklad o prevode 21.10.2022 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 21.10.2022 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 21.10.2022 Type Delivered
Plná moc 21.10.2022 Type Delivered
Sprievodný list 21.10.2022 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 27.10.2022 Type Sent document
POZ 73117
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 06.05.2008 ŠKODA HOLDING a. s. ŠKODA, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 06.05.2008 Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária
3 Zápis alebo zmena zástupcu 14.01.2020 ŠKODA INVESTMENT a.s. ŠKODA HOLDING a. s.
Mgr. Lukáš Lorenc, advokát, LORENC IP advokátní a patentová kancelář s.r.o. Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária
4 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 05.12.2018 ŠKODA INVESTMENT a.s. ŠKODA INVESTMENT a.s.
5 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 30.01.2020 ŠKODA INVESTMENT a.s. ŠKODA INVESTMENT a.s.
6 Prevod majiteľa 27.10.2022 ŠKODA AUTO a.s. ŠKODA INVESTMENT a.s.
7 Ukončenie zastupovania 27.10.2022 LORENC IP, advokátní a patentová kancelář s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku