Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 72564
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  72564 
(220)  Dátum podania prihlášky  26.10.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  39, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  39 - Doprava, přeprava cestujících,zboží a pošty, skladování,organizace a rezervace cest a doprovod cestujících; výcvik a vzdělávání v oblasti civilního letectví; provozování cestovní kanceláře, rezervace ubytovacích zařízení, hostinská činnost
42 - Doprava, přeprava cestujících,zboží a pošty, skladování,organizace a rezervace cest a doprovod cestujících; výcvik a vzdělávání v oblasti civilního letectví; provozování cestovní kanceláře, rezervace ubytovacích zařízení, hostinská činnost 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.03.04, 27.05.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Československé aerolínie a.s.; Letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 72564
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 72564
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Dodatok k osvedčeniu CZ Typ Doručené
Spis Praha 26.10.1992 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 29.07.1994 Typ Odoslané
Žiadosť o zastavenie konania 22.08.1994 Typ Doručené
rozhodnutie o zastavení konania (§ 28 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z.z.) 18.10.1994 Typ Odoslané
POZ 72564
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku