Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 72380
(111)  Číslo ochrannej známky  173081 
(151)  Dátum zápisu  09.12.1994 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  16.10.2012 
(210)  Číslo prihlášky  72380 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.10.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.03.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Všetky finančné služby, poradenstvo, poradenstvo vo veciach podnikania, obchodné informácie, prenájom bezpečnostných schránok, reklamné, propagačné účely.
36 - Všetky finančné služby, poradenstvo, poradenstvo vo veciach podnikania, obchodné informácie, prenájom bezpečnostných schránok, reklamné, propagačné účely.
39 - Všetky finančné služby, poradenstvo, poradenstvo vo veciach podnikania, obchodné informácie, prenájom bezpečnostných schránok, reklamné, propagačné účely. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.24, 27.05.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Komerční banka, a. s.; Na příkopě 33, 114 07 Praha 1; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Magdaléna Bachratá; Hornozelenická 387/17, Zálesie 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  16.10.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.03.1995 3/1995 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 06.11.2002 11/2002 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 03.12.2012 12/2012 ND3M
 
POZ 72380
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.02.2002 3 000,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.09.2012 132,50 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 04.10.2022 133,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 72380
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Osvedčenie Typ Doručené
Osvedčenie Typ Doručené
Prihláška OZ 16.10.1992 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.05.1994 Typ Odoslané
Osvedčenie 26.06.1994 Typ Doručené
Prevzatie zastúpenia 29.06.1994 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 19.07.1994 Typ Platba
pokyn na zverejnenie POZ 09.08.1994 Typ Interné listy
Plná moc 15.02.2002 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 15.02.2002 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.02.2002 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 25.09.2002 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 07.09.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 07.09.2012 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 18.09.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 19.10.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 19.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 19.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 19.09.2022 Typ Odoslané
POZ 72380
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku