Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 72061
(111)  Trademark Number  176155 
(151)  Registration Date  16.11.1995 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  02.10.2022 
(210)  Application Number  72061 
(220)  Application Date  02.10.1992 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date  07.02.1996 
(511)  International Classification of Goods and Services  10 
(511)  List of Classified Goods and Services  10 - Chirurgické a lekárske prístroje a nástroje. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  IVAC 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Carefusion 303, Inc.; 3750 Torrey View Court, San Diego, California, CA 92130; US 
(740)  Attorney(s)  Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  02.10.2032 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.02.1996 2/1996 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 06.11.2002 11/2002 ND3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.10.2004 10/2004 PC3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 05.10.2004 10/2004 TC3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 06.04.2006 4/2006 TC3M
6 Zmeny v údajoch o majiteľoch 07.05.2010 5/2010 TC3M
7 Obnovené ochranné známky 02.01.2013 1/2013 ND3M
8 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
POZ 72061
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 15.07.2002 3 000,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.04.2004 200,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 16.04.2004 600,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.01.2006 200,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 28.01.2010 6,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.09.2012 132,50 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 11.10.2022 196,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 72061
S/N Item Name Date Type Document Payment
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Type Payment
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa Type Payment
Spis Praha 02.10.1992 Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.03.1995 Type Sent document
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 15.05.1995 Type Delivered
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 19.05.1995 Type Delivered
F0001 Popl. za lehotu 28.05.1995 Type Payment
Prevzatie zastúpenia 14.07.1995 Type Delivered
Plná moc 26.07.1995 Type Delivered
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 02.08.1995 Type Payment
pokyn na zverejnenie POZ 08.08.1995 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 01.02.1996 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.07.1996 Type Delivered
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.07.1996 Type Payment
pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 22.12.1997 Type Internal Letter
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 03.04.1998 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.04.1998 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 18.05.1998 Type Sent document
pokyn na zápis prevodu 23.06.1999 Type Internal Letter
pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 23.06.1999 Type Internal Letter
dodatok k osvedčeniu OZ 07.09.1999 Type Sent document
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 04.07.2002 Type Delivered
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.07.2002 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 25.09.2002 Type Sent document
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 08.04.2004 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 08.04.2004 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode/prechode 08.04.2004 Type Delivered
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 19.04.2004 Type Payment
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.04.2004 Type Payment
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 06.05.2004 Type Sent document
Plná moc 02.07.2004 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 25.08.2004 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.01.2006 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad 13.01.2006 Type Delivered
Plná moc 13.01.2006 Type Delivered
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.01.2006 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 06.03.2006 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 26.01.2010 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 26.01.2010 Type Delivered
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.02.2010 Type Payment
Žiadosť o opravu 24.02.2010 Type Delivered
Plná moc 24.02.2010 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 09.04.2010 Type Sent document
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 26.09.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 26.09.2012 Type Delivered
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 01.10.2012 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 03.12.2012 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 04.02.2022 Type Delivered
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 08.10.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 08.10.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 10.10.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 31.10.2022 Type Sent document
POZ 72061
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
0 Prevod majiteľa IVAC Medical Systems, Inc.
IVAC HOLDINGS, INC., spol. zriadená podľa zákonov štátu Delaware
IVAC Corporation
1 Prevod majiteľa 22.07.2004 ALARIS Medical, Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware ALARIS Medical Systems, Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 22.07.2004 ALARIS Medical Systems, Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware ALARIS Medical, Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware
3 Zápis alebo zmena zástupcu 22.07.2004 Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing. Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.
4 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 02.02.2006 CARDINAL HEALTH 303, INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware ALARIS Medical Systems, Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware
5 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 16.03.2010 Carefusion 303, Inc. CARDINAL HEALTH 303, INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku