Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 720-2022
(111)  Číslo ochrannej známky  258346 
(151)  Dátum zápisu  06.09.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  06.09.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  720-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  30.03.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  25.05.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  28.09.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  18, 21, 25, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  18 - Peňaženky; cestovné kufre; dáždniky; plecniaky; kabelky; cestovné tašky; kufre; športové tašky; tašky.
21 - Sklené poháre; poháre, šálky; maľované sklené výrobky; hrnčeky.
25 - Obuv; baretky; čiapky; pleteniny; vysoká obuv; nízke čižmy; šnurovacie topánky; pletené šály; krátke kabátiky; pletené šatky; župany; svetre; pulóvre; ponožky; košele; odevy; klobúky; kožušiny (oblečenie); kombinézy (oblečenie); kostýmy; nohavice; vrchné ošatenie; rukavice (oblečenie); šatky, šály; pleteniny (oblečenie); vesty; kabáty; legíny; nepremokavé odevy; sukne; oblečenie pre bábätká; športové tričká, dresy; zástery; papuče; pyžamá; uniformy; bundy; plavky; topánky; podpätky; topánky na športovanie; čelenky (oblečenie); tričká; nohavicové sukne; legíny; pokrývky hlavy; hokejová obuv; mikiny (oblečenie).
35 - Maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 18, 21 a 25 tohto zoznamu; veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 18, 21 a 25 tohto zoznamu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.22, 27.05.09, 27.05.10, 27.99.14 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Jana Rudíková - KrásTne; Ulička 158/11, Zeleneč;
Kovačicová Ivana, Mgr.; Cintorínska 414/13, Zeleneč 
(740)  Zástupca (-ovia)  MG LEGAL s.r.o.; Hlavná 6, 040 01 Košice-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  30.03.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 25.05.2022 10/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 28.09.2022 18/2022 FG3M
 
POZ 720-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.04.2022 106,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 720-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 30.03.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 30.03.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 30.03.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 03.04.2022 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.04.2022 Typ Odoslané
výsledok rešerše 27.04.2022 Typ Interné listy
Odpoveď na správu úradu 02.05.2022 Typ Doručené
Plná moc 02.05.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.09.2022 Typ Odoslané
POZ 720-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku