Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 717-2021
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  717-2021 
(220)  Application Date  10.03.2021 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  35, 36, 37, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Reklama; marketing; prieskum trhu; obchodná administratíva; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely.
36 - Organizovanie financovania stavebných projektov; developerská činnosť v oblasti nehnuteľností; prenájom nehnuteľností.
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); realizácia stavieb; opravy stavieb; murárske práce; tesárske práce; interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; sadrovanie, štukovanie; klampiarstvo, inštalatérstvo; montovanie lešení; pokrývačské práce; inštalácia okien a dverí; stavebné poradenstvo; stavebný dozor; stavebné informácie; prenájom stavebných strojov a zariadení.
42 - Projektovanie stavieb; vypracovanie stavebných výkresov; inžinierska činnosť; architektonické služby; architektonické poradenstvo; manažment architektonických projektov; navrhovanie interiérov; energetické audity; poradenstvo v oblasti úspory energie; technologické poradenstvo; počítačové programovacie služby; počítačové programovanie na spracovanie dát. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  27.05.03, 07.01.24, 07.03.11, 26.07.15, 29.01.04, 27.05.08 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  biela, čierna, modrá 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Domkov, s.r.o.; Stummerova 1941/6, 955 01 Topoľčany 1; SK 
(740)  Attorney(s)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  v konaní 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
POZ 717-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 717-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 10.03.2021 Type Delivered
1a Sprievodný list 10.03.2021 Type Delivered
1b Vyjadrenie označenia 10.03.2021 Type Delivered
1c Plná moc 10.03.2021 Type Delivered
1d Zoznam tovarov a služieb (SR) 10.03.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 11.03.2021 Type Delivered
3 14 Poplatok za každú triedu nad tri triedy tovarov alebo služieb 17.03.2021 Type Payment
4 výsledok rešerše 08.04.2021 Type Internal Letter
5 pokyn na zverejnenie POZ 14.04.2021 Type Internal Letter
POZ 717-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku