Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 715-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  715-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  10.03.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 25 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Dekoratívne magnety.
16 - Plagáty; obrazy; ceruzky; knihy; obálky; fotografie; pohľadnice; záložky do kníh; kalendáre; samolepky; letáky; omaľovánky.
25 - Tričká; šatky; ponožky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.14, 26.04.07, 26.04.22, 27.05.13, 27.05.07, 07.15.05, 29.01.01, 29.01.04, 02.09.01, 27.05.04, 25.07.25 
(540) Vyjadrenie