Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 70672
(111)  Číslo ochrannej známky  176147 
(151)  Dátum zápisu  16.11.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  04.08.2012 
(210)  Číslo prihlášky  70672 
(220)  Dátum podania prihlášky  04.08.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.02.1996 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07, 08, 09, 11, 35, 37, 38, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Projektová činnosť v investičnej výstavbe; poskytovanie softvéru, školenie programátorov, projektantov a obsluhy riadiacich systémov; automatizované spracovanie dát; montáž a opravy meracej a regulačnej techniky vrátane snímačov a akčných členov; výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky; výroba, inštalácie a opravy elektrických strojov, prístrojov a snímačov vrátane prístrojov do domácnosti; projektovanie elektrických zariadení; revízie elektrických zariadení; montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia; zriaďovanie poplašných zariadení; montáž a opravy telekomunikačných zariadení.
08 - Projektová činnosť v investičnej výstavbe; poskytovanie softvéru, školenie programátorov, projektantov a obsluhy riadiacich systémov; automatizované spracovanie dát; montáž a opravy meracej a regulačnej techniky vrátane snímačov a akčných členov; výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky; výroba, inštalácie a opravy elektrických strojov, prístrojov a snímačov vrátane prístrojov do domácnosti; projektovanie elektrických zariadení; revízie elektrických zariadení; montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia; zriaďovanie poplašných zariadení; montáž a opravy telekomunikačných zariadení.
09 - Projektová činnosť v investičnej výstavbe; poskytovanie softvéru, školenie programátorov, projektantov a obsluhy riadiacich systémov; automatizované spracovanie dát; montáž a opravy meracej a regulačnej techniky vrátane snímačov a akčných členov; výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky; výroba, inštalácie a opravy elektrických strojov, prístrojov a snímačov vrátane prístrojov do domácnosti; projektovanie elektrických zariadení; revízie elektrických zariadení; montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia; zriaďovanie poplašných zariadení; montáž a opravy telekomunikačných zariadení.
11 - Projektová činnosť v investičnej výstavbe; poskytovanie softvéru, školenie programátorov, projektantov a obsluhy riadiacich systémov; automatizované spracovanie dát; montáž a opravy meracej a regulačnej techniky vrátane snímačov a akčných členov; výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky; výroba, inštalácie a opravy elektrických strojov, prístrojov a snímačov vrátane prístrojov do domácnosti; projektovanie elektrických zariadení; revízie elektrických zariadení; montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia; zriaďovanie poplašných zariadení; montáž a opravy telekomunikačných zariadení.
35 - Projektová činnosť v investičnej výstavbe; poskytovanie softvéru, školenie programátorov, projektantov a obsluhy riadiacich systémov; automatizované spracovanie dát; montáž a opravy meracej a regulačnej techniky vrátane snímačov a akčných členov; výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky; výroba, inštalácie a opravy elektrických strojov, prístrojov a snímačov vrátane prístrojov do domácnosti; projektovanie elektrických zariadení; revízie elektrických zariadení; montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia; zriaďovanie poplašných zariadení; montáž a opravy telekomunikačných zariadení.
37 - Projektová činnosť v investičnej výstavbe; poskytovanie softvéru, školenie programátorov, projektantov a obsluhy riadiacich systémov; automatizované spracovanie dát; montáž a opravy meracej a regulačnej techniky vrátane snímačov a akčných členov; výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky; výroba, inštalácie a opravy elektrických strojov, prístrojov a snímačov vrátane prístrojov do domácnosti; projektovanie elektrických zariadení; revízie elektrických zariadení; montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia; zriaďovanie poplašných zariadení; montáž a opravy telekomunikačných zariadení.
38 - Projektová činnosť v investičnej výstavbe; poskytovanie softvéru, školenie programátorov, projektantov a obsluhy riadiacich systémov; automatizované spracovanie dát; montáž a opravy meracej a regulačnej techniky vrátane snímačov a akčných členov; výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky; výroba, inštalácie a opravy elektrických strojov, prístrojov a snímačov vrátane prístrojov do domácnosti; projektovanie elektrických zariadení; revízie elektrických zariadení; montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia; zriaďovanie poplašných zariadení; montáž a opravy telekomunikačných zariadení.
41 - Projektová činnosť v investičnej výstavbe; poskytovanie softvéru, školenie programátorov, projektantov a obsluhy riadiacich systémov; automatizované spracovanie dát; montáž a opravy meracej a regulačnej techniky vrátane snímačov a akčných členov; výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky; výroba, inštalácie a opravy elektrických strojov, prístrojov a snímačov vrátane prístrojov do domácnosti; projektovanie elektrických zariadení; revízie elektrických zariadení; montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia; zriaďovanie poplašných zariadení; montáž a opravy telekomunikačných zariadení.
42 - Projektová činnosť v investičnej výstavbe; poskytovanie softvéru, školenie programátorov, projektantov a obsluhy riadiacich systémov; automatizované spracovanie dát; montáž a opravy meracej a regulačnej techniky vrátane snímačov a akčných členov; výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky; výroba, inštalácie a opravy elektrických strojov, prístrojov a snímačov vrátane prístrojov do domácnosti; projektovanie elektrických zariadení; revízie elektrických zariadení; montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia; zriaďovanie poplašných zariadení; montáž a opravy telekomunikačných zariadení. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ZAT 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ZAT, a. s.; 261 80 Příbram VI/541; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  04.08.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.02.1996 2/1996 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 03.12.2002 12/2002 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 05.11.2012 11/2012 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 14.09.2022 17/2022 ND3M
 
POZ 70672
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 15.04.2002 3 000,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 25.07.2012 231,50 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 01.08.2022 126,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 70672
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu Typ Platba
Osvedčenie Typ Doručené
Spis Praha 04.08.1992 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.04.1995 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 01.06.1995 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 08.08.1995 Typ Interné listy
Plná moc 08.04.2002 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 08.04.2002 Typ Doručené
Avízo o platbe 10.04.2002 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 18.04.2002 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 13.09.2002 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 19.09.2002 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 23.10.2002 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 18.06.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 18.06.2012 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.07.2012 Typ Platba
vyžiadanie poplatku za obnovu 27.07.2012 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 04.10.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 08.12.2021 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 26.07.2022 Typ Doručené
Plná moc 26.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 26.07.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 26.07.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 26.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 26.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 26.07.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 26.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 26.07.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 26.07.2022 Typ Odoslané
POZ 70672
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 10.08.2022 HÖRMANN & PARTNERS s.r.o. Advokátska, patentová a známková kancelária, Kajabová Monika, JUDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku