Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 706-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  706-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.04.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Počítačový softvér; mobilné aplikácie; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Kalorické Tabuľky 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Dine4Fit, a.s.; Škroupova 631/6, 500 02 Hradec Králové; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o.; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava-Ružinov; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zamietnutá prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 706-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 706-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 03.04.2019 Typ Doručené
1a Plná moc 03.04.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 04.04.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.04.2019 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 11.07.2019 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 18.09.2019 Typ Doručené
6a Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 18.09.2019 Typ Doručené
6b Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 18.09.2019 Typ Doručené
6c Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 18.09.2019 Typ Doručené
6d Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 18.09.2019 Typ Doručené
6e Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 18.09.2019 Typ Doručené
6f Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 18.09.2019 Typ Doručené
6g Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 18.09.2019 Typ Doručené
6h Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 18.09.2019 Typ Doručené
6i Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 18.09.2019 Typ Doručené
6j Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 18.09.2019 Typ Doručené
6k Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 18.09.2019 Typ Doručené
6l Odpoveď na správu úradu 18.09.2019 Typ Doručené
8 rozhodnutie o zamietnutí POZ (s vyjadrením) 13.12.2019 Typ Odoslané
9 Podanie rozkladu 24.01.2020 Typ Doručené
9a Sprievodný list 24.01.2020 Typ Doručené
10 Podanie rozkladu 29.01.2020 Typ Doručené
11 Doplnenie materiálov 24.02.2020 Typ Doručené
11a Príloha inde neuvedená 24.02.2020 Typ Doručené
11b Príloha inde neuvedená 24.02.2020 Typ Doručené
11c Príloha inde neuvedená 24.02.2020 Typ Doručené
11d Príloha inde neuvedená 24.02.2020 Typ Doručené
11e Príloha inde neuvedená 24.02.2020 Typ Doručené
11f Príloha inde neuvedená 24.02.2020 Typ Doručené
11g Príloha inde neuvedená 24.02.2020 Typ Doručené
11h Príloha inde neuvedená 24.02.2020 Typ Doručené
11i Príloha inde neuvedená 24.02.2020 Typ Doručené
11j Sprievodný list 24.02.2020 Typ Doručené
12 všeobecný referátnik 16.03.2020 Typ Odoslané
14 všeobecný referátnik 17.03.2020 Typ Odoslané
15 Doplnenie materiálov 09.07.2020 Typ Doručené
15a Príloha inde neuvedená 09.07.2020 Typ Doručené
15b Príloha inde neuvedená 09.07.2020 Typ Doručené
15c Príloha inde neuvedená 09.07.2020 Typ Doručené
16 Doplnenie materiálov 27.11.2020 Typ Doručené
16a Príloha inde neuvedená 27.11.2020 Typ Doručené
16b Sprievodný list 27.11.2020 Typ Doručené
17 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 27.04.2021 Typ Interné listy
18 protokol o rokovaní komisie 27.04.2021 Typ Interné listy
19 protokol o hlasovaní komisie 27.04.2021 Typ Interné listy
20 Rozhodnutie o rozklade (do zápisu) 28.04.2021 Typ Odoslané
POZ 706-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku