Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 70409
(111)  Trademark Number  177859 
(151)  Registration Date  27.02.1997 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  21.07.2012 
(210)  Application Number  70409 
(220)  Application Date  21.07.1992 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date  07.05.1997 
(511)  International Classification of Goods and Services  05 
(511)  List of Classified Goods and Services  05 - Biologické preparáty na báze mikroorganizmov. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  27.05.01 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Chr. Hansen A/S; Boge Allé 10-12, DK-2970 Horsholm; DK 
(740)  Attorney(s)  Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária; ul. 29. augusta 15E , 811 08 Bratislava 1; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  21.07.2022 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.05.1997 05/1997 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 10.09.2002 09/2002 ND3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.05.2010 05/2010 PC3M
4 Obnovené ochranné známky 04.02.2013 02/2013 ND3M
 
POZ 70409
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 70409
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 30.07.1993 Type Delivered
2 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu Type Payment
3 Spis Praha Type Delivered
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.07.1996 Type Sent document
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.07.1996 Type Sent document
6 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.09.1996 Type Delivered
7 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.09.1996 Type Delivered
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 07.10.1996 Type Sent document
9 Odpoveď na správu úradu 10.12.1996 Type Delivered
10 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.02.1997 Type Delivered
11 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa Type Payment
12 Zoznam tovarov a služieb (SR) 27.02.1997 Type Delivered
13 pokyn na zverejnenie POZ 27.02.1997 Type Internal Letter
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.04.1997 Type Sent document
15 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 04.03.1997 Type Delivered
16 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Type Payment
17 pokyn na zápis prevodu 02.07.1998 Type Internal Letter
18 dodatok k osvedčeniu OZ 04.11.1998 Type Sent document
19 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 21.02.2002 Type Delivered
20 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.03.2002 Type Payment
21 dodatok k osvedčeniu OZ 24.07.2002 Type Sent document
22 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 05.01.2010 Type Delivered
22a Plná moc 05.01.2010 Type Delivered
22b Doklad o prevode 05.01.2010 Type Delivered
23 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 12.01.2010 Type Payment
24 dodatok k osvedčeniu OZ 09.04.2010 Type Sent document
25 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.09.2012 Type Payment
26 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote 12.09.2012 Type Delivered
27 vyžiadanie poplatku za obnovu 25.10.2012 Type Sent document
28 Plná moc 26.10.2012 Type Delivered
29 40 Doplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 07.11.2012 Type Payment
30 dodatok k osvedčeniu OZ 07.01.2013 Type Sent document
31 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 24.11.2021 Type Delivered
POZ 70409
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
0 Prevod majiteľa MEDIPHARM, s.r.o.
MEDIPHARM CZ, s.r.o.
1 Prevod majiteľa 23.03.2010 Chr. Hansen A/S MEDIPHARM AB
2 Zápis alebo zmena zástupcu 23.03.2010 Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku